Plen
Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.178/21-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2022
05-12-2022 (comună)
05-12-2022
28-11-2022 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 13-10-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2015

  1   Aprobarea unei suplimentări a ordinii de zi.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 82/2015). (rămas pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Propunere de acord interinstituțional privind o mai bună legiferare - COM(2015) 216 (PH CD 83/2015). (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privin aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 și
Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului(CETS nr. 196) - COM (2015) 292 (PH CD 84/2015). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 634/2015). (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital (PL-x 268/2015). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 576/2014). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 405/2015). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 20/2015). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale (PL-x 235/2015). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (Pl-x 505/2015). (rămasă pentru votul final)
  14   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  15   Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 362/2013). (retrimisă comisiilor)
  16   Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011(Pl-x 472/2015). (retrimisă comisiei)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 508/2015). (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991 (Pl-x 575/2015). (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (Pl-x 602/2015). (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Pl-x 520/2015). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 325/2015). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătății nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (Pl-x 467/2015). (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 (PL-x 590/2015). (rămas pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 423/2015). (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private (Pl-x 322/2015). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Colegiului Bijutierilor din România (Pl-x 583/2015). (rămasă pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 261/2015). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.49 din Legea 230/2007 - Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 236/2014). (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 325/2014). (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006). (rămas pentru votul final)
  31   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 126/2014/23.06.2014). (rămasă pentru votul final)
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (PL-x 75/2015). (rămas pentru votul final)
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 453/2015). (rămas pentru votul final)
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului (PL-x 464/2015). (rămas pentru votul final)
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân (PL-x 462/2015). (rămas pentru votul final)
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale (PL-x 541/2014). (rămas pentru votul final)
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare (PL-x 499/2015). (rămas pentru votul final)
  38   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (PL-x 553/2014). (rămas pentru votul final)
  39   Supunerea la votul final:
   39.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ghiveciu Marian) (PH CD 81/2015); (adoptat)
   39.2  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 82/2015); (adoptat)
   39.3  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Propunere de acord interinstituțional privind o mai bună legiferare - COM(2015) 216 (PH CD 83/2015); (adoptat)
   39.4  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 și Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 292 (PH CD 84/2015); (adoptat)
   39.5  Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015); (adoptat)
   39.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015); (adoptat)
   39.7  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 (PL-x 590/2015); (adoptat)
   39.8  Raportul Comisiei pentru administrație publică pentru respingerea cererii Președintelui României de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 126/2014/23.06.2014); (adoptat)
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 126/2014/23.06.2014); (adoptată în forma initială)
   39.9  Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 453/2015); (adoptat)
   39.10  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului (PL-x 464/2015); (adoptat)
   39.11  Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân (PL-x 462/2015); (adoptat)
   39.12  Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale (PL-x 541/2014); (adoptat)
   39.13  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare (PL-x 499/2015); (adoptat)
   39.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (PL-x 553/2014); (adoptat)
   39.15  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 (PL-x 634/2015); (adoptată)
   39.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 405/2015); (adoptat)
   39.17  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 268/2015); (adoptat)
   39.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 576/2014); (adoptat)
   39.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 20/2015); (adoptat)
   39.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale (PL-x 235/2015); (adoptat)
   39.21  Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea educației nr.1/2011 (Pl-x 505/2015); (adoptată)
   39.22  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 508/2015); (respinsă)
   39.23  Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (PL-x 75/2015); (adoptat)
   39.24  Propunerea legislativă privind modificarea alin. (11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013); (respinsă)
   39.25  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 35/2015); (respinsă)
   39.26  Propunerea legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (Pl-x 272/2014); (respinsă)
   39.27  Propunerea legislativă privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare (Pl-x 499/2014); (respinsă)
   39.28  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 62/2015); (respinsă)
   39.29  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 371/2014); (respinsă)
   39.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale (Pl-x 542/2014); (respinsă)
   39.31  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 111/2015); (respinsă)
   39.32  Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului (Pl-x 525/2014); (respinsă)
   39.33  Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 47/2015); (respinsă)
   39.34  Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român (Pl-x 163/2015); (respinsă)
   39.35  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar (Pl-x 77/2015); (respinsă)
   39.36  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 179/2015); (respinsă)
   39.37  Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 137/2015); (respins)
   39.38  Propunerea legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 545/2014); (respinsă)
   39.39  Propunerea legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991 (Pl-x 575/2015); (respinsă)
   39.40  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Pl-x 520/2015); (respinsă)
   39.41  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 325/2015); (respinsă)
   39.42  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătății nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (Pl-x 467/2015); (respinsă)
   39.43  Propunerea legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 423/2015); (respinsă)
   39.44  Propunerea legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private (Pl-x 322/2015); (respinsă)
   39.45  Propunerea legislativă pentru înființarea Colegiului Bijutierilor din România (Pl-x 583/2015); (respinsă)
   39.46  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 261/2015); (respinsă)
   39.47  Propunerea legislativă pentru completarea art.49 din Legea 230/2007 - Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 236/2014); (respinsă)
   39.48  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 325/2014); (respinsă)
   39.49  Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006); (respins)
   39.50  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea și pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului (Pl-x 450/2015); (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
   39.51  Propunerea legislativă referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (Pl-x 602/2015); (respinsă)
   39.52  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 378/2014); (respinsă)
   39.53  Proiectul de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014); (respins)
   39.54  Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (Pl-x 379/2014); (respinsă)
   39.55  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 591/2014); (respinsă)
   39.56  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 33/2015); (respinsă)
   39.57  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 590/2014); (respinsă)
   39.58  Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă (PL-x 714/2011); (respins)
   39.59  Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 130/2015); (respins)
   39.60  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere)
   39.61  Propunerea legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune (Pl-x 46/2015); (respinsă)
   39.62  Propunerea legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor (Pl-x 44/2015). (respinsă)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 9 decembrie 2022, 7:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro