Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/26-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 17-02-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016

  1   Aprobarea modificării programului de lucru.
  2   Discuții procedurale asupra ordinii de zi.
  3   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Pl-x 606/2015). (retrimisă comisiilor)
  4   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup (PL-x 649/2015). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului (PL-x 833/2015). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 865/2015), a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 41/2015). (rămase pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 641/2015). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba (PL-x 780/2015). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București (PL-x 889/2015). (rămas pentru votul final)
  11   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 819/2015). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  12   Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 742/2015). (retrimis comisiilor)
  13   Propunerea legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar (Pl-x 760/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  14   Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic (Pl-x 806/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.277 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 820/2015). (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 821/2015). (rămasă pentru votul final)
  17   Propunerea legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților (Pl-x 774/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  18   Propunerea legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român (Pl-x 776/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 794/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  20   Prezentarea Cererii ministrului justiției nr.2/13253/10.02.2016, însoțită de solicitarea primului-adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu, formulată în dosarul nr.7/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție, privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, fals în declarații și spălarea banilor;
- Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii;
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu (PHCD 4/2016) (rămas pentru votul final);
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu (PHCD 5/2016) (rămas pentru votul final) .
  21   Prezentarea Cererii ministrului justiției nr.2/13246/10.02.2016, însoțită de solicitarea primului-adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun, formulată în dosarul nr.7/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție, privind săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei și schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei, deturnare de fonduri, spălarea banilor, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, cumpărarea de influență, influențarea declarațiilor;
- Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii;
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Nicolae Păun (PHCD 6/2016); (rămas pentru votul final)
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun (PHCD 7/2016). (rămas pentru votul final)
  22   Supunerea la votul final:
   22.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (încetarea mandatului domnului deputat Ion Stan, ca urmare a deciziei penale nr.8/25.01.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție) (PHCD 3/2016) (adoptat);
   22.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată (PL-x 739/2015) (adoptat);
   22.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (PL-x 655/2015) (adoptat);
   22.4  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului (PL-x 833/2015) (adoptat);
   22.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului (PL-x 888/2015) (adoptat);
   22.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 865/2015) (adoptat);
   22.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 641/2015) (adoptat);
   22.8  Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba (PL-x 780/2015) (adoptat);
   22.9  Proiectul de Lege privind asigurarea toleranței față de diferențele de grup (PL-x 649/2015) (discuții procedurale; respins);
   22.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București (PL-x 889/2015) (adoptat);
   22.11  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014) (respinsă);
   22.12  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 41/2015) (respins);
   22.13  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 177/2009) (adoptat);
   22.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale (PL-x 275/2013) (adoptat);
   22.15  Propunerea legislativă pentru modificarea art.277 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 820/2015) (adoptată);
   22.16  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 821/2015) (adoptată);
   22.17  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu (PHCD 4/2016) (vot secret cu bile; nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   22.18  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu (PHCD 5/2016) (vot secret cu bile; nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   22.19  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Nicolae Păun (PHCD 6/2016) (vot secret cu bile; adoptat);
   22.20  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Nicolae Păun (PHCD 7/2016) (vot secret cu bile; s-a constatat lipsa cvorumului).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 novembre 2023, 9:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro