Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 30-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune. (suspendarea ședinței din cauza nefinalizării procedurilor)

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 569/2015), a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 347/2013) și a Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 533/2013). (rămase pentru votul final.)
  2   Informare privind Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților din data de 21 martie 2016 cu privire la aplicarea unei sancțiuni disciplinare unui deputat.
  3   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015/16.11.2015). (rămasă pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 53/2016). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților. (PH CD 36/2016) (rămas pentru votul final).
  6   Prezentarea cererii ministrului justiției nr.2/28033/23.03.2016, însoțită de solicitarea primului - adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță, formulată în dosarul nr.308/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție, privind săvârșirea următoarelor infracțiuni: două infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, două infracțiuni de dare de mită, infracțiunea de șantaj, infracțiunea de cumpărare de influență, infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
Prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii.
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță (PH CD 31/2016). (rămas pentru votul final)
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță (PH CD 32/2016). (rămas pentru votul final)
  7   Supunerea la votul final:
   7.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a încetării mandatului domnului Adăscăliței Constantin) (PH CD 25/2016) (adoptat);
   7.2  Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților (PH CD 24/2016) (adoptat);
   7.3  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice COM(2015) 593 (PH CD 26/2016) (adoptat);
   7.4  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor COM (2015) 594 (PH CD 27/2016) (adoptat);
   7.5  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje COM (2015) 596 (PH CD 29/2016) (adoptat);
   7.6  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 (PH CD 30/2016) (adoptat);
   7.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 50/2016) (adoptat);
   7.8  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 641/2013) (adoptată);
   7.9  Proiectul de Lege privind achizițiile publice verzi (PL-x 463/2015) (adoptat);
   7.10  Legea pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 644/2015/16.11.2015) (adoptată);
   7.11  Propunerea legislativă pentru modificarea art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 352/2015) (respinsă);
   7.12  Propunerea legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 281/2015) (respinsă);
   7.13  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 154/2015) (respinsă);
   7.14  Propunerea legislativă privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 76/2015) (respinsă);
   7.15  Propunerea legislativă pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 460/2015) (respinsă);
   7.16  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 276/2014) (respinsă);
   7.17  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 320/2014) (respinsă);
   7.18  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 78/2015) (respinsă);
   7.19  Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal (Pl-x 298/2015) (respinsă);
   7.20  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) și a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 151/2015) (respinsă);
   7.21  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 143/2015) (respinsă);
   7.22  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 472/2014) (respins);
   7.23  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 468/2015) (respinsă);
   7.24  Proiectul de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 543/2013) (respins);
   7.25  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 303/2014) (respinsă);
   7.26  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 215/2015) (respinsă);
   7.27  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 153/2015) (respinsă);
   7.28  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 87/2015) (respinsă);
   7.29  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 347/2013) (respins);
   7.30  Proiectul de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (PL-x 782/2015) (adoptat);
   7.31  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România (PL-x 841/2015) (adoptat);
   7.32  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 569/2015) (adoptat);
   7.33  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 53/2016) (adoptat);
   7.34  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării instanțelor judecătorești (Pl-x 883/2015) (respinsă);
   7.35  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 533/2013) (respinsă);
   7.36  Proiectul de Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților (PH CD 36/2016) (vot secret cu buletine, adoptat);
   7.37  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Sebastian - Aurelian Ghiță (PH CD 31/2016) (vot secret cu bile; respins);
   7.38  Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță (PH CD 32/2016) (vot secret cu bile; respins).
  8   Informare privind depunerea moțiunii simple "Drepturile omului nu sunt un lux!", inițiate de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, ALDE, UDMR, precum și de deputați neafiliați.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 novembre 2023, 9:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro