Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/05-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 26-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Ion Eparu - declarație politică cu titlul "Înscrierea la clasa pregătitoare, primul rateu al sistemului de învățământ românesc";
   1.2  Aurelian Mihai - gânduri legate de solidaritatea românilor în vederea alegerilor și urări de pace și realizări în așteptarea Sărbătorii Pascale;
   1.3  Sorin-Avram Iacoban - declarație politică cu tema "Pericolul ascuns din spitalele românești";
   1.4  Anton Doboș - declarație politică intitulată "Riscăm să avem două Românii, dacă nu se începe autostrada Moldova-Transilvania";
   1.5  Ana Birchall - declarație politică intitulată "Sărbătoarea Învierii - o reîntoarcere la rădăcinile creștine ale neamului românesc";
   1.6  Florica Cherecheș - declarație politică: "E timpul să trecem de la vorbe la fapte";
   1.7  Virgil Guran - declarație politică despre produsele românești;
   1.8  Radu Zlati - considerații referitoare la scandalul de la Opera Română;
   1.9  Ovidiu-Cristian Iane - exprimarea unor opinii despre Guvernul Cioloș;
   1.10  Remus-Florinel Cernea - declarație politică intitulată "Cum sunt protejați în Parlamentul României preoții care au colaborat cu Securitatea comunistă".
  2   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  3   Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (retrimis comisiilor).
  4   Proiectul de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016) (retrimis comisiilor).
  5   Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016) (retrimis comisiilor).
  6   Informare privind demisia domnului deputat Marin Anton din Grupul parlamentar al UNPR și activarea în Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 620/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.889 din 16 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 17 februarie 2016 (PL-x 713/2015/2016). (rămasă pentru votul final)
  9   Aprobarea unei suplimentări a ordinii de zi.
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2016). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 56/2016). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 47/2016). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă (Pl-x 746/2015). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 765/2015). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 764/2015). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 (Pl-x 35/2016). (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 72/2016). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 6/2016). (rămas pentru votul final)
  21   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor (Pl-x 709/2015). (retrimisă comisiei)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016). (rămas pentru votul final)
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016). (rămas pentru votul final)
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 19/2016). (rămas pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016). (rămas pentru votul final)
  27   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 707/2015). (retrimisă comisiei)
  28   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 (PL-x41/2016), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 (PL-x 3/2016), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015), adoptată în procedură de urgență.
  29   Supunerea la votul final a Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților, PHCD 42/2016. (adoptat, vot secret cu bile)
  30   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria deputatului Neculai Rățoi.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 novembre 2023, 9:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro