Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-05-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2016

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Aurelian Mihai - marcarea importanței strategiilor gândite în folosul societății, în debutul campaniei electorale;
   1.2  Gheorghe Costin - declarație politică cu titlul "Toleranță zero față de ineficiența ministrului transporturilor și a directorului CNADNR în gestionarea lucrărilor pe DN 76 Oradea-Deva și în privința centurii ocolitoare Ștei-Beiuș";
   1.3  Iacob Pușcaș - despre "dezordinea care se pare că s-a instalat în Guvernul României";
   1.4  Virgil Guran - declarație politică despre guvernanța corporativă;
   1.5  Sorin-Avram Iacoban - declarație politică despre decizia Curții Constituționale cu privire la Legea alegerilor locale;
   1.6  Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "În slujba comunității și a cetățenilor";
   1.7  Paul Dumbrăvanu - punctarea rezultatelor consemnate de statistica inovării pentru mediul de afaceri românesc.
  2   Aprobarea programului de lucru.
  3   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  4   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015), a Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PL-x 642/2015), a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 797/2015) și a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 834/2015). (rămase pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 67/2016). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la București (PL-x 179/2016). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind incubatoarele de afaceri (PL-x 29/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Pl-x 38/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  9   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (Pl-x 78/2016). (retrimisă comisiei)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plății contribuției care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerțul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New York, la 3 iunie 2013, și ratificat de România prin Legea nr.32/2014 (PL-x 156/2016). (rămas pentru votul final)

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Prezentarea și dezbaterea Raportului Ministerului Educației Naționale asupra stării sistemului național de învățământ pe anul 2009.
  3   Prezentarea și dezbaterea Raportului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului asupra stării sistemului național de învățământ pe anul 2010.
  4   Prezentarea și dezbaterea Raportului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului privind starea învățământului preuniversitar în anul 2011.
  5   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2010.
  6   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2011.
  7   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2012.
  8   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2013.
  9   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2014.
  10   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2006, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2006.
  11   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2008, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2008.
  12   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2009, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2009.
  13   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2010, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2010.
  14   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2008.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2010.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2011.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2012.
  15   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pe anul 2009.
  16   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pe anul 2010
  17   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2009.
  18   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010.
  19   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011.
  20   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2012.
  21   Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2010.
  22   Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2011.
  23   Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2012.
  24   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2010 al Consiliului Legislativ.
  25   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2010 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  26   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2011 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  27   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  28   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2012.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2014.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate pentru anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate pentru anul 2014.
  29   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 al Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României.
  30   - Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2012.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2014.
  31   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2014.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2015.
  32   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2013 al Autorității de Supraveghere Financiară.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2014 al Autorității de Supraveghere Financiară.
  33   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Serviciul Român de Informații în anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații în anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Serviciul Român de Informații în anul 2014, completat.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații în anul 2014.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 7:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro