Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 10-05-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2016

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Sorin-Avram Iacoban - declarație politică intitulată "Guvernul meu, pe cale de dezintegrare";
   1.2  Nuțu Fonta - semnal de alarmă în legătură cu starea deplorabilă a DN 18, ce asigură legătura dintre Maramureș și Suceava;
   1.3  Ion Eparu - declarație politică: "Sistemul de învățământ superior din România este dependent de rezultatul slab al învățământului preuniversitar și neraportat la piața muncii, conform raportului prezentat recent de Curtea de Conturi a României";
   1.4  Aurelian Mihai - reliefarea semnificațiilor zilelor de 9 și 10 Mai;
   1.5  Sorin Constantin Stragea - declarație politică intitulată "9 Mai - triplă sărbătoare a poporului român";
   1.6  Virgil Guran - declarație politică despre învățământul românesc;
   1.7  Sonia-Maria Drăghici - declarație politică intitulată "La mulți ani, România!";
   1.8  Florica Cherecheș - declarație politică cu titlul "Familia, în contextul alegerilor";
   1.9  Iacob Pușcaș - declarație politică "O rezoluție a Parlamentului pentru imigranți";
   1.10  Tudor Ciuhodaru - declarație politică despre lupta cu mafia din sistemul de sănătate;
   1.11  Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică cu tema "Agricultura românească, la răscruce";
   1.12  Mihai Deaconu - declarație politică intitulată "Dificultăți în aplicarea unei noi legi electorale";
   1.13  Radu Zlati - comentarii pe marginea discursului prim-ministrului pe teme de învățământ.
   1.14  Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - declarație politică cu tema "Acțiuni viitoare ale clasei politice românești";
   1.15  Lucia-Ana Varga - declarație politică prilejuită de Ziua Internațională a Familiei;
   1.16  Gabriel Andronache - declarație politică: "România europeană".
  2   Supunerea la votul final:
   2.1  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015) (retrimisă comisiei)
   2.2  Proiectul de Hotărâre privind completarea articolului 113 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 43 /2016) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   2.3  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația COM(2016) 85 (PH CD 44 /2016) (adoptat)
   2.4  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166 (PH CD 45 /2016) (adoptat)
   2.5  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi COM (2015) 624 (PH CD 46 /2016) (adoptat)
   2.6  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Document de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de țară al României pentru 2016, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD (2016) 91 (PH CD 47 /2016) (adoptat)
   2.7  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului COM(2016)50 (PH CD 48 /2016) (adoptat)
   2.8  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625 (PH CD 49 /2016) (adoptat)
   2.9  Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (adoptat)
   2.10  Proiectul de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016) (adoptat)
   2.11  Proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 19/2016) (adoptat)
   2.12  Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016) (adoptat)
   2.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (PL-x 646/2015) (adoptat)
   2.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor (PL-x 84/2016) (adoptat)
   2.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 715/2015) (adoptat)
   2.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (PL-x 49/2016) (adoptat)
   2.17  Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 620/2015) (adoptat)
   2.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 56/2016) (adoptat)
   2.19  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016) (adoptat)
   2.20  Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 765/2015) (adoptat)
   2.21  Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 764/2015) (adoptat)
   2.22  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012) (adoptat)
   2.23  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 6/2016) (adoptat)
   2.24  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015) (adoptat)
   2.25  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 67/2016) (adoptat)
   2.26  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la București (PL-x 179/2016) (adoptat)
   2.27  Proiectul de Lege privind incubatoarele de afaceri (PL-x 29/2015) (adoptat)
   2.28  Proiectul de Lege pentru aprobarea plății contribuției anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerțul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013 și semnat de România la New York, la 3 iunie 2013, și ratificat de România prin Legea nr.32/2014 (PL-x 156/2016) (adoptat)
   2.29  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 869/2015) (respinsă)
   2.30  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PL-x 642/2015) (respins)
   2.31  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 797/2015) (respinsă)
   2.32  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 834/2015) (respinsă)
   2.33  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 492/2015/2016) (respinsă)
   2.34  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2015 pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 665/2015) (adoptat)
   2.35  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 740/2015) (adoptat)
   2.36  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.889 din 16 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 17 februarie 2016 (PLx 713/2015/2016) (adoptată)
   2.37  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2016) (adoptat)
   2.38  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (Pl-x 35/2016) (adoptată)
   2.39  Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 72/2016) (adoptat)
   2.40  Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 44/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
   2.41  Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 3, lit. u și art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 42/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
   2.42  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 48/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
   2.43  Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (Pl-x 46/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
   2.44  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 47/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a legilor adoptate de ambele Camere ale Parlamentului.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea ordinii de zi.
  2   Aprobarea programului de lucru.
  3   Numirea doamnei Irina Radu în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.
  4   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 66/2016), adoptată în procedură de urgență;
- Legea pentru completarea art. 31 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 794/2015), adoptată în procedură de drept comun.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 19:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro