Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.96/25-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 17-05-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Sorin Constantin Stragea - declarație politică intitulată "15 mai - Ziua Internațională a Familiei";
   1.2  Tudor Ciuhodaru - declarație politică "Ce înseamnă 3 minute?";
   1.3  Florin Iordache - declarație politică despre o nouă lege a sportului;
   1.4  Iacob Pușcaș - declarație politică cu titlul "Pansament pentru sănătate";
   1.5  Grigore Crăciunescu - declarație politică cu titlul "Haos legislativ privind Nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare în cadrul facultăților de medicină dentară";
   1.6  Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică despre impactul Scutului antirachetă asupra rolului geopolitic pe care îl joacă România;
   1.7  Ion Eparu - declarație politică intitulată "Copiii de școală, între extremele lumii în care trăim";
   1.8  Virgil Guran - declarație politică despre realizarea de autostrăzi;
   1.9  Lucia-Ana Varga - referiri la urgența reducerii poluării în marile orașe din România;
   1.10  Sorin-Avram Iacoban - declarație politică "PNL sau instituționalizarea pomenilor electorale";
   1.11  Aurelian Mihai - consemnarea unor situații care impun atitudine și demers oficial în sprijinul românilor din diaspora;
   1.12  Ana Birchall - declarație politică cu tema "Campania electorală pentru alegerile locale";
   1.13  Ionaș-Florin Urcan - declarație politică: "Ludușenii plătesc pentru marea incompetență a actualului primar";
   1.14  Radu Zlati - declarație politică cu tema "Prostia nu doare. Din fericire.";
   1.15  Florin Gheorghe - declarație politică intitulată: "Decizie istorică luată de Parlamentul României pentru un sector economic";
   1.16  Eleonora-Carmen Hărău - declarație politică referitoare la Complexul Energetic Hunedoara;
   1.17  Mihai Deaconu - declarație politică cu tema "Iresponsabilitate la încheierea contractelor de mediu";
  2   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  3   Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități (PL-x 26/2016). (retrimis comisiei)
  4   Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 555/2015). (retrimis comisiei)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 52/2016). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii (PL-x 142/2014). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 75/2016). (rămasă pentru votul final)
  8   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (Pl-x 55/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 5 iunie 2015 și la Chișinău, la 21 iulie 2015 (PL-x 181/2016). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013 (PL-x 138/2016). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.352 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 127/2016). (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993 (PL-x 204/2016). (rămas pentru votul final)
  13   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 675/2015). (retrimisă comisiei)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare (PL-x 840/2015). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 94/2016). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 805/2015). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.54 alin.1 lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 24/2016). (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei funcționarului Public (PL-x 107/2016), a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public (Pl-x 113/2016) și a Propunerii legislative privind instituirea Zilei Funcționarului Public (Pl-x 114/2016). (rămase pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (PL-x 30/2016). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (PL-x 160/2016). (rămas pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 844/2015). (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 725/2015). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 707/2015). (rămasă pentru votul final)
  24   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 230/2008/2009). (rămasă pentru votul final)
  25   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 185/2013/2014). (rămasă pentru votul final)
  26   Reexaminarea Legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.819 din 21.12.2013 (PL-x 141/2013/2014). (rămasă pentru votul final)
  27   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 450/2015/2016). (rămasă pentru votul final)
  28   Reexaminarea Legii pentru modificarea art.2531 din Codul penal, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.2 din 15.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29.01.2014 (Pl-x 467/2012/2014). (rămasă pentru votul final)
  29   Reexaminarea Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.747 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 11 decembrie 2015 (Pl-x 364/2015/14.12.2015). (rămasă pentru votul final)
  30   Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2015.
  31   Amânarea votului final (inexistența cvorumului)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 6:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro