Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/15-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 08-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016

  1   Informare privind încetarea apartenenței domnului deputat Valeriu Ștefan Zgonea la Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.
  2   Aprobarea ordinii de zi modificate.
  3   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 50/2016) (rămas pentru votul final)
  5   Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (rămasă pentru votul final)
  6   Propunerea legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului (Pl-x 139/2016) (retrimisă comisiei)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2015 (PL-x 248/2016) (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015) (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea Guvernului României la cel de al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris, la 2 septembrie 1949 (PL-x 177/2016) (rămas pentru votul final)
  10   Propunerea legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav" (Pl-x 650/2015) (retrimisă comisiilor.)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 (Pl-x 420/2015) (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 421/2015) (rămasă pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea instituției Avocatul Copilului (Pl-x 139/2016) (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice (Pl-x 469/2015) (rămasă pentru votul final)
  15   Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 249/2014) (retrimis comisiei)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 573/2015) (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 1122, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 (Pl-x 576/2015) (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 505/2014) (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 518/2015) (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 549/2013) (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice (Pl-x 424/2015) (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 401/2015) (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 74/2014) (rămas pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 86/2015) (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 278/2015) (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 587/2013) (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) (rămas pentru votul final)
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind pensiile militare de stat (Pl-x 586/2015) (rămasă pentru votul final)
  32   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 273/2014) (rămasă pentru votul final)
  33   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) (rămase pentru votul final)
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 327/2015) (rămasă pentru votul final)
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității (Pl-x 509/2014) (rămasă pentru votul final)
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.188 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 319/2015) (rămas pentru votul final)
  37   Supunerea la votul final:
   37.1  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public (Pl-x 113/2016) (respinsă)
   37.2  Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Funcționarului Public (Pl-x 114/2016) (respinsă)
   37.3  Legea privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.819 din 21.12.2013 (PL-x 141/2013/2014) (respinsă)
   37.4  Propunerea legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 (Pl-x 420/2015) (respinsă)
   37.5  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 421/2015) (respinsă)
   37.6  Propunerea legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice (Pl-x 469/2015) (respinsă)
   37.7  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 573/2015) (respinsă)
   37.8  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1122, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 (Pl-x 576/2015) (respinsă)
   37.9  Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 518/2015) (respinsă)
   37.10  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 549/2013) (respins)
   37.11  Propunerea legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice (Pl-x 424/2015) (respinsă)
   37.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 401/2015) (respinsă)
   37.13  Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 86/2015) (respins)
   37.14  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 278/2015) (respinsă)
   37.15  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 273/2014) (respinsă)
   37.16  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) (respinsă)
   37.17  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) (respinsă)
   37.18  Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 327/2015) (respinsă)
   37.19  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității (Pl-x 509/2014) (respinsă)
   37.20  Proiectul de Lege pentru completarea art.188 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 319/2015) (respins)
   37.21  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 5 iunie 2015 și la Chișinău, la 21 iulie 2015 (PL-x 181/2016) (adoptat)
   37.22  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013 (PL-x 138/2016) (adoptat)
   37.23  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993 (PL-x 204/2016) (adoptat)
   37.24  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare (PL-x 840/2015) (adoptat)
   37.25  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 94/2016) (adoptat)
   37.26  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 805/2015) (adoptată)
   37.27  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (Pl-x 24/2016) (adoptată)
   37.28  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 23 iunie, Ziua funcționarului public (PL-x 107/2016) (adoptat)
   37.29  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (PL-x 160/2016) (adoptat)
   37.30  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 844/2015) (adoptat)
   37.31  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 725/2015) (adoptat)
   37.32  Propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare (Pl-x 707/2015) (adoptată)
   37.33  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 185/2013/2014) (adoptarea legii în forma inițială)
   37.34  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2015 (PL-x 248/2016) (adoptat)
   37.35  Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la cel de al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris, la 2 septembrie 1949 (PL-x 177/2016) (adoptat)
   37.36  Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 50/2016) (adoptat)
   37.37  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015) (adoptată)
   37.38  Moțiunea simplă inițiată de 84 de deputați (MS 2/2016) (adoptată)
   37.39  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 52/2016) (respinsă)
   37.40  Legea pentru modificarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 450/2015/2016) (respinsă)
   37.41  Legea pentru modificarea art.2531 din Codul penal, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.2 din 15.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29.01.2014 (Pl-x 467/2012/2014) (respinsă)
   37.42  Legea privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.34/2004privind prefectul și instituția prefectului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.747 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 11 decembrie 2015 (Pl-x 364/2015/14.12.2015) (respinsă)
   37.43  Propunerea legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului(Pl-x 139/2016) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   37.44  Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) (respinsă)
   37.45  Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) (respinsă)
   37.46  Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 505/2014) (respinsă)
   37.47  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 74/2014) (respins)
   37.48  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 587/2013) (respinsă)
   37.49  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) (respinsă)
   37.50  Propunerea legislativă privind pensiile militare de stat (Pl-x 586/2015) (respinsă)
   37.51  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii (PL-x 142/2014) (adoptat)
   37.52  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 75/2016) (adoptată)
   37.53  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 127/2016) (adoptată)
   37.54  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (PL-x 30/2016) (adoptat)
   37.55  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) (respins)
  38   Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (aprobată, vot secret cu buletine de vot)
  39   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 492/2015), adoptată în procedură de drept comun.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 novembre 2023, 10:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro