Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.102/17-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 13-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind demisia domnului deputat Octavian-Marius Popa din Grupul parlamentar al PNL și activarea ca deputat neafiliat.
  3   Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (Pl-x 230/2008/2009). (retrimisă comisiei)
  4   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (PL-x 579/2015). (retrimis comisiilor)
  5   Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015). (retrimisă comisiei)
  6   Informarea Grupului parlamentar al PSD privind constatarea încetării de drept a calității de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent a domnului deputat Ștefan Valeriu Zgonea.

Prezentarea punctului de vedere al Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului referitor la solicitarea Grupului PSD din Camera Deputaților cu privire la dispozițiile art. 32 alin.(3) din Legea nr. 96/2006.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților. (PH CD 54/2016).

  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor COM(2016) 49 (PH CD 51/2016). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire și răcire COM(2016) 51 (PH CD 52/2016). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52 (PH CD 53/2016). (rămas pentru votul final)
  10   Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor (Pl-x 292/2015). (retrimisă comisiei)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014). (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 243/2015). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române (PL-x 251/2014). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (Pl-x 413/2015). (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 418/2015). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 491/2013). (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009). (rămasă pentru votul final)
  19   Primirea de răspunsuri orale la interpelările adresate membrilor Guvernului.
   19.1  Liliana Mincă
   19.2  Sorin-Avram Iacoban

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 8:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro