Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.106/22-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 15-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților a listei cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare la Curtea Constituțională.
  3   Aprobarea modificării programului de lucru.
  4   Aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a Proiectului de Hotărâre pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților. (PH CD 55/2016.)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 71/2016). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 101/2016). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București, la 9 iulie 2015 (PL-x 249/2016). (rămas pentru votul final)
  8   Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (Pl-x 78/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  9   Propunerea legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 79/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  10   Propunerea legislativă privind abrogarea articolului nr.291 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 81/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  11   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată (Pl-x 122/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 59/2016). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 102/2016). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.56 și art.57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 614/2015). (rămas pentru votul final)
  15   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 93/2016). (retrimis comisiilor)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (PL-x 58/2016). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl-x 582/2013). (rămasă pentru votul final)
  18   Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 335/2015). (retrimis comisiilor)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014 (Pl-x 623/2015). (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 270/2014). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale (Pl-x 36/2015). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014). (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 (Pl-x 613/2015). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 560/2015). (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 546/2014). (rămasă pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 488/2015). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 481/2015). (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 307/2014). (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor români anticomuniști (PL-x 290/2014). (rămas pentru votul final)
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 470/2015). (rămasă pentru votul final)
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 515/2015). (rămasă pentru votul final)
  33   Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 257/2015). (retrimisă comisiei)
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 288/2015). (rămas pentru votul final)
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 443/2014). (rămas pentru votul final)
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea dispozițiilor Legii 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 490/2015). (rămasă pentru votul final)
  37   Supunerea la votul final:
   37.1  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor COM(2016)49 (PH CD 51/2016). (adoptat)
   37.2  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire și răcire COM(2016)51 (PH CD 52/2016). (adoptat)
   37.3  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM(2016)52 (PH CD 53/2016). (adoptat)
   37.4  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Pl-x 746/2015). (adoptată)
   37.5  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București, la 9 iulie 2015 (PL-x 249/2016). (adoptat)
   37.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 59/2016). (adoptat)
   37.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (PL-x 58/2016). (adoptat)
   37.8  Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (Pl-x 413/2015). (respinsă)
   37.9  Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 418/2015). (respins)
   37.10  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014 (Pl-x 623/2015). (respinsă)
   37.11  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 270/2014). (respins)
   37.12  Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale (Pl-x 36/2015). (respinsă)
   37.13  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 (Pl-x 613/2015). (respinsă)
   37.14  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 546/2014). (respinsă)
   37.15  Proiectul de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor români anticomuniști (PL-x 290/2014). (respins)
   37.16  Propunerea legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 470/2015). (respinsă)
   37.17  Propunerea legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 515/2015). (respinsă)
   37.18  Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 288/2015). (respins)
   37.19  Propunerea legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 490/2015). (respinsă)
   37.20  Proiectul de Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 71/2016). (adoptat)
   37.21  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 101/2016). (adoptat)
   37.22  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 102/2016). (adoptat)
   37.23  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 614/2015). (adoptată)
   37.24  Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014). (respinsă)
   37.25  Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl-x 582/2013). (respinsă)
   37.26  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014). (respinsă)
   37.27  Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   37.28  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 243/2015). (respinsă)
   37.29  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române (PL-x 251/2014). (respins)
   37.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 491/2013). (respinsă)
   37.31  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisii)
   37.32  Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 560/2015). (respinsă)
   37.33  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   37.34  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 488/2015). (respinsă)
   37.35  Propunerea legislativă pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 481/2015). (respinsă)
   37.36  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 307/2014). (respinsă)
   37.37  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 443/2014). (respins)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 6:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro