Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/13-09-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 06-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică intitulată "Din nou în atenție depolitizarea școlii";
   1.2  Florin-Cristian Tătaru - declarație politică având titlul "Criza transportatorilor, indiferența ASF și falimentarea companiilor românești";
   1.3  Virgil Guran - exprimarea unor îngrijorări cu privire la pierderile înregistrate de societățile de stat;
   1.4  Vasile-Cătălin Drăgușanu - declarație politică având subiectul "Sunt necesare prevederi mai ferme în sectorul imobiliar";
   1.5  Sorin Constantin Stragea - declarație politică intitulată "Educația, o prioritate pentru noi și pentru întreaga societate";
   1.6  Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Vrem concursuri adevărate, și nu doar mimate";
   1.7  Valerian Vreme - declarație politică având titlul: "Schimbarea directorilor de școli și licee a bulversat întreg sistemul educațional. Cine răspunde pentru haosul creat?";
   1.8  Sorin-Avram Iacoban - declarație politică intitulată "112 - S.O.S. sportul românesc!";
   1.9  Gheorghe Dragomir - declarație politică având titlu "Modestia premierului Dacian Cioloș surprinde din nou. Șeful Executivului, călător la clasa economică";
   1.10  Ioan Vulpescu - aserțiuni cu privire la "dezastrul păstorit în cultură de miniștrii tehnocrați";
   1.11  Aurelian Mihai - relevarea unor probleme cu care se confruntă românii din diaspora;
   1.12  Florin Gheorghe - declarație politică intitulată "România are nevoie de măsuri fiscale suplimentare pentru încurajarea muncii";
   1.13  Radu Zlati - exprimarea unor îngrijorări legate de începutul unui nou an școlar;
   1.14  Gheorghe Udriște - declarație politică intitulată "Făcurăți ce făcurăți și vă mânjirăți și cu sportul!";
   1.15  Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică: "Eliminarea inechităților salariale din sistemul public de sănătate și asigurarea unor condiții decente de lucru medicilor și personalului sanitar din fiecare regiune a țării";
   1.16  Anton Doboș - declarație politică: "Guvernul trebuie să evite creșterea decalajelor dintre Moldova și restul României";
   1.17  Eleonora-Carmen Hărău - pledoarie pentru eradicarea abandonului școlar și susținerea școlarizării elevilor prin efortul tuturor factorilor;
   1.18  Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică: "Neocorporatismul în România de azi";
   1.19  Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - despre conduita parlamentară la început de sesiune, final de mandat;
   1.20  Paul Dumbrăvanu - declarație politică pe tema cluburilor sportive școlare.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 757/2015). (rămasă pentru votul final)
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 759/2015). (rămasă pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 287/2015). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată (Pl-x 611/2015). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 (Pl-x 551/2015). (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 303/2015). (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 263/2015). (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 162/2015). (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice (Pl-x 157/2015). (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 584/2014). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 580/2014). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 461/2015). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 605/2015). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale (Pl-x 521/2015). (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 770/2015). (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013). (rămasă pentru votul final)
  19   Aprobarea modificării programului de lucru.
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 415/2015). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 749/2015). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 747/2015). (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 748/2015). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015). (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă" (Pl-x 803/2015). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014). (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională (Pl-x 523/2015). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Pl-x 143/2014). (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea unor acte normative (PL-x 129/2015). (rămas pentru votul final)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015). (rămasă pentru votul final)
  31   Supunerea la votul final:
   31.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Neculai Rățoi) (PH CD 67/2016); (adoptat)
   31.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 185/2016); (adoptat)
   31.3  Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 296/2016); (adoptat)
   31.4  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe (PL-x 161/2016); (adoptat)
   31.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (PL-x 73/2016); (adoptat)
   31.6  Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PL-x 158/2016); (adoptat)
   31.7  Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 108/2016); (adoptat)
   31.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 86/2016); (adoptat)
   31.9  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 757/2015); (respinsă)
   31.10  Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 759/2015); (respinsă)
   31.11  Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 287/2015); (respins)
   31.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 461/2015); (respinsă)
   31.13  Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 605/2015); (respinsă)
   31.14  Propunerea legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale (Pl-x 521/2015); (respinsă)
   31.15  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 770/2015); (respinsă)
   31.16  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013); (respinsă)
   31.17  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 415/2015); (respinsă)
   31.18  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015); (respinsă)
   31.19  Propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă" (Pl-x 803/2015); (respinsă)
   31.20  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014); (respins)
   31.21  Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională (Pl-x 523/2015); (respinsă)
   31.22  Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative (PL-x 129/2015); (respins)
   31.23  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor (PL-x 255/2016); (adoptat)
   31.24  Propunerea legislativă pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 192/2016); (adoptată)
   31.25  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 892/2015); (adoptată)
   31.26  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015); (respinsă)
   31.27  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată (Pl-x 611/2015); (respinsă)
   31.28  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 (Pl-x 551/2015); (respinsă)
   31.29  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 303/2015); (respinsă)
   31.30  Propunerea legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 263/2015); (respinsă)
   31.31  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice (Pl-x 157/2015); (respinsă)
   31.32  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 162/2015); (respinsă)
   31.33  Proiectul de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 584/2014); (respins)
   31.34  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 580/2014); (respins)
   31.35  Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015); (nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   31.36  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 749/2015); (respinsă)
   31.37  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 747/2015); (respinsă)
   31.38  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 748/2015); (respinsă)
   31.39  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Pl-x 143/2014); (respinsă)
   31.40  Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015). (respinsă)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 6:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro