Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.1/04-01-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 28-12-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 2016

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  3   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016). (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul)
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii (Pl-x 384/2014). (rămasă pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 585/2015). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 836/2015). (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 897/2015). (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011). (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/2009). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată (PL-x 302/2008). (rămas pentru votul final)
  11   Continuarea dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL-x 584/2011). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 556/2014) . (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 604/2015). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (Pl-x 799/2015). (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea (Pl-x 310/2014). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului (Pl-x 377/2014) . (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 657/2015). (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015) . (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic (Pl-x 140/2015) . (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind conflictele de muncă (PL-x 633/2015). (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 867/2015) . (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 (Pl-x 119/2015). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014). (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 231/2015). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012).. (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea prevederilor art. 199 din Codul de procedură penală (Pl-x 105/2014). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 29/2016). (rămas pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative privind asociațiile de elevi (Pl-x 503/2015). (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014). (rămasă pentru votul final)
  31   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 34/2016) . (rămasă pentru votul final)
  32   Dezbateri asupra Propunerii legislative - Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României (Pl-x 403/2014). (retrimisă comisiilor)
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii nr. 118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare (Pl-x 500/2015) . (rămasă pentru votul final)
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015). (rămas pentru votul final)
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 42 și 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 40/2016). (rămasă pentru votul final)
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 390/2015). (rămasă pentru votul final)
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind combaterea risipei alimentare (PL-x 842/2015). (rămas pentru votul final)
  38   Dezbaterea Proiectului Legii Turismului (PL-x 578/2015). (rămas pentru votul final)
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 33 alin. 1 lit. g și a art. 34 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 16/2016). (rămasă pentru votul final)
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 149/2015). (rămasă pentru votul final)
  41   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților și reglementarea echivalării funcțiilor (Pl-x 816/2015). (rămasă pentru votul final)
  42   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (Pl-x 894/2015). (rămasă pentru votul final)
  43   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (Pl-x 752/2015). (rămasă pentru votul final)
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 334/2015). (rămas pentru votul final)
  45   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 473/2016/28.12.2016). (rămasă pentru votul final)
  46   Supunerea la votul final:
   46.1  Propunerea legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii (Pl-x 384/2014); (respinsă)
   46.2  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 585/2015); (respinsă)
   46.3  Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011); (respinsă)
   46.4  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/2009); (respins)
   46.5  Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 604/2015); (respinsă)
   46.6  Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (Pl-x 799/2015); (respinsă)
   46.7  Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea (Pl-x 310/2014); (respinsă)
   46.8  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului (Pl-x 377/2014); (respinsă)
   46.9  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 657/2015); (respinsă)
   46.10  Proiectul de Lege pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 867/2015); (respins)
   46.11  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 231/2015); (respinsă)
   46.12  Propunerea legislativă privind asociațiile de elevi (Pl-x 503/2015); (respinsă)
   46.13  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014); (respinsă)
   46.14  Propunerea legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii nr. 118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare (Pl-x 500/2015); (respinsă)
   46.15  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 42 și 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 40/2016); (respinsă)
   46.16  Proiectul de Lege privind combaterea risipei alimentare (PL-x 842/2015); (respins)
   46.17  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 33 alin. 1 lit. g și a art. 34 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 16/2016); (respinsă)
   46.18  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 149/2015); (respinsă)
   46.19  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților și reglementarea echivalării funcțiilor (Pl-x 816/2015); (respinsă)
   46.20  Propunerea legislativă pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (Pl-x 752/2015); (respinsă)
   46.21  Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 334/2015); (respins)
   46.22  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 836/2015); (respinsă)
   46.23  Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 897/2015); (respinsă)
   46.24  Proiectul de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată (PL-x 302/2008); (respins)
   46.25  Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL-x 584/2011); (respins)
   46.26  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 556/2014); (respins)
   46.27  Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic (Pl-x 140/2015); (respinsă)
   46.28  Proiectul de Lege privind conflictele de muncă (PL-x 633/2015); (respins)
   46.29  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 (Pl-x 119/2015); (respinsă)
   46.30  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014); (respinsă)
   46.31  Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   46.32  Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor art. 199 din Codul de procedură penală (Pl-x 105/2014); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   46.33  Proiectul de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 29/2016); (respins)
   46.34  Propunerea legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 34/2016); (respinsă)
   46.35  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 390/2015); (respinsă)
   46.36  Proiectul Legii Turismului (PL-x 578/2015); (respins)
   46.37  Propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (Pl-x 894/2015); (respinsă)
   46.38  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015); (respinsă)
   46.39  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015); (respins)
   46.40  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016); (adoptat)
   46.41  Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 473/2016/28.12.2016). (adoptată legea cu amendamente)
  47   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi: Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016), adoptată în procedură de urgență; Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 473/2016), adoptată în procedură de urgență.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 7:06
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro