Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.179/05-12-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 26-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2018

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  3   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților (Pl-x 297/2018). (retrimisă comisiei)
  4   Propunerea legislativă "Legea zootehnie" (Pl-x 581/2014). (retrimisă comisiei)
  5   Prezentarea, de către doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, a unui mesaj cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței.
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM (2018) 641 (PHCD 82/2018). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Conectarea Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE JOIN (2018) 31(PHCD 83/2018). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Națională a Constructorului (PL-x 538/2018). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (PL-x 544/2018). (rămas pentru votul final)
  10   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.454 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 1 octombrie 2018 (PL-x 346/2018/14.11.2018). (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt (PL-x 617/2018). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 570/2018). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea O.U.G 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 203/2016). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună (Pl-x 557/2018). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 416/2018). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 452/2018). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației (PL-x 535/2018). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (PL-x 418/2018). (rămas pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 35/2018). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal (PL-x 34/2018). (rămas pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (Pl-x 164/2016). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România (Pl-x 135/2018). (rămasă pentru votul final)
  23   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 148/2018). (retrimis comisiei)
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 555/2017). (rămas pentru votul final)
  25   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.
   25.1  Dumitru Lovin
   25.2  Emil-Marius Pașcan

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 31 janvier 2023, 21:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro