Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.41/03-04-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 25-03-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2019

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 690/2018). (rămas pentru votul final)
  3   Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (PL-x 1/2019). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  4   Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
(PL-x 4/2019). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  5   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218 din 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Pl-x 719/2018). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  6   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (PL-x 51/2019). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 (Pl-x 732/2018). (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău (PL-x 71/2019). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate (PL-x 574/2018). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 235/2018). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" (PL-x 474/2018). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 645/2018). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 577/2018). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 586/2018). (rămas pentru votul final)
  15   Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
   15.1  Sergiu Cosmin Vlad
  16   Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.
   16.1  Tinel Gheorghe
   16.2  Ilie Toma
   16.3  Sergiu Cosmin Vlad
   16.4  Mihaela Huncă
   16.5  Elena Hărătău
   16.6  Dumitru Lupescu
   16.7  Georgeta-Carmen Holban
   16.8  Dumitru Lovin
   16.9  Emanuel-Dumitru Ungureanu
   16.10  Cristina Burciu
   16.11  Vlad-Emanuel Duruș
   16.12  Antal István-János

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 december 2023, 19:24
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro