Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.104/27-09-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 24-09-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2019

  1   Informare privind organizarea unei acțiuni pentru marcarea Săptămânii Internaționale a Persoanelor Surde.
  2   Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene (PL-x 397/2019). (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 45/2019). (rămas pentru votul final)
  5   Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 726/2018). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (Pl-x 279/2019). (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 14/2018). (rămas pentru votul final)
  9   Marcarea Săptămânii Internaționale a Persoanelor Surde și a Zilei Internaționale a Limbajului Semnelor.
  10   Supunerea la votul final:
   10.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 43/2019). (adoptat)
   10.2  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora COM (2019) 149 (PH CD 46/2019). (adoptat)
   10.3  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195 (PH CD 47/2019). (adoptat)
   10.4  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 45/2019). (respins)
   10.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor (PL-x 133/2018). (adoptat)
   10.6  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 69/2018). (adoptată)
   10.7  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului și culturii armene (PL-x 397/2019). (adoptat)
   10.8  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 726/2018). (adoptat)
   10.9  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 14/2018). (adoptat)
   10.10  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 39 a Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (Pl-x 279/2019). (adoptată)
  11   Informare privind activarea domnilor deputați Daniel Olteanu, Ioan Tabugan și Mihai Doru Oprișcan în cadrul Grupului parlamentar PRO Europa.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 december 2023, 19:03
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro