Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 2, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/09-12-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 02-12-2019 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 2, 2019

  1   Alocuțiuni consacrate sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.
  2   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 321/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic (PL-x 357/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 421/2017) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 454/2017) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 546/2018) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 374/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind câinii salvamont (PL-x 511/2017) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 148/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 722/2018) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar (PL-x 299/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" (PL-x 240/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 101/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 250/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului (PL-x 113/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile (PL-x 53/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 242/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 363/2018) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 117/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău (PL-x 294/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 247/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 277/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 79/2019) (adoptată în procedură de drept comun).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 december 2023, 20:27
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro