Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 16-12-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2019

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria martirilor Revoluției Române.
  2   Alocuțiuni cu ocazia marcării a 30 de ani de la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.
  3   Adoptarea Declarației Parlamentului României consacrată marcării a 30 de ani de la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Prezentarea, dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind acordarea cetățeniei române, cu titlul de "cetățenie de onoare", domnului Menachem Hacohen.
  2   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari (PL-x 655/2019);
- Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 656/2019);
- Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 (PL-x 657/2019).
  3   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea privind pensiile ocupaționale (PL-x 489/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 68/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 234/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale (PL-x 812/2015) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României (PL-x 303/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (PL-x 339/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind modificarea art.2 pct.20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (Pl-x 524/2018) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 413/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 599/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 420/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 607/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru completarea art.38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 176/2019) (adoptată în procedură de drept comun).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 december 2023, 20:03
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro