Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:5 february - 15 october 1996
speeches of:Adrian Năstase
records found:3001 in 44 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internațional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994 relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33 din 18 august 1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibule de orice fel;
 • proiectul de Lege pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare;
 • proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și linistii publice.
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru apropbarea Ordonanței de urgență nr.10/1996 privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din luna noiembrie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Thailanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 26 iunie 1996 relevant paragraphes
  Aprobare cerere de participare la comisie: Flavius George Brezeanu la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Oordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minea Ordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor de fier de la Krivoi Rog, Ucraina relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.136/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29 din 22 iunie 1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare relevant paragraphes
  Modificare componență comisie de mediere: proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1996 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1996 privind regimul deductibilității sumelor plătite cu titlu de salarii și alte drepturi salariale relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării și executării obiectivelor noi de investiții ce se realizează de către Banca Națională a României și de Casa de Economii și Consemnațiuni; proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării și executării obiectivelor noi de investiții ce se realizează de către Banca Națională a României și de Casa de Economii și Consemnațiuni relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația în domeniul transportului rutier internațional, semnat la București la 16 februarie 1994 relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere: proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30 din 18 august 1995 privind regimul de concesionare a construcției și exploatării unor tronsoane de căi de comunicație terestre - autostrăzi și căi ferate relevant paragraphes
  Constituire comisii de mediere:
 • proiectul de Lege pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare;
 • proiectul de Lege pentru modificarrea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare;
 • proiectul de Lege pentru modificarrea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
relevant paragraphes
  Informare: proiecte de lege înregistrate la Biroul permanent
 • Propunerea legislativă privind învățământul special, inițiată de domnul deputat Florin Negoiță.
 • Propunerea legislativă privind proiectul memorial Sighet, inițiat de un număr de 19 deputați.
 • Propunerea legislativă privind Legea protecției fondului piscicol, pescuitului și pisciculturii, inițiată de un număr de 9 deputați.
 • Propunerea legislativă privind declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmisegeduza, Mintia și a complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei, Costești-Cetățuie, Cetățuia Înaltă, Ciocuța, Costești-Vidaru, Faieragu, Vârful lui Hurte, Fețele Albe, Grădiștea Muncelului, Piatra Roșie, județul Hunedoara, inițiate de domnul deputat Petru Șteolea.
 • Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, inițiată de domnul deputat Ioan Bivolaru.
 • Proiectul de Lege privind stațiunile balneo-climaterice în România și asistența medicală balneară;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei energiei și a Protocolului Cartei energiei privind eficiența energetică și aspectele legate de mediu, încheiate la Lisabona, la 17 decembrie 1994;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.7/1996 privind asigurarea surselor de finanțare pentru constituirea stocurilor de produse agro-alimentare din recolta anului 1996;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție, proiect privind reabilitarea căilor ferate dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 23 iulie 1996;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Europene de extrădare, încheiată la Paris, la data de 13 decembrie 1957, și a Protocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg, la 15 octombrie 1975 și 17 martie;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Austria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 15 mai 1996;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Georgia, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Republica Azerbaigiană, semnat la Baku la 27 martie 1996;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.8/1996 privind unele măsuri de protecție socială a personalului producției de apărare;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.10/1996, privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din luna noiembrie 1996.
relevant paragraphes
  Ordine de zi și program de lucru relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare Dacia Felix S.A. și Credit Bank S.A. relevant paragraphes
  Ordine de zi și program de lucru - adoptare relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 1996
relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relația de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996 relevant paragraphes
  Completarea ordinii de zi:
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratifire România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului deînțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996
relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997 relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii locuinței relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la data de 19 aprilie 1995 relevant paragraphes
  Completare ordine de zi: introducerea proiectului de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind constituirea și realizarea fondului special al drumurilor publice relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Burxelles la 4 martie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Zagreb la 5 ianuarie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind transportul pe Căile Ferate Române relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedura penală relevant paragraphes
  Completare ordine de zi: introducerea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996 relevant paragraphes
  Completare ordine de zi: introducerea raportului de mediere la proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă relevant paragraphes
  Completare ordine de zi: introducerea proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997 relevant paragraphes
  Informare: proiecte de lege înregistrate la Biroul permanent
 • Propunerea legislativă privind asigurarea protecției sociale a personalului din activitatea de construcții, cariere, balastiere și poligoane de prefabricate în aer liber, în timpul întreruperii lucrului pe perioada 1 noiembrie - 31 martie, inițiată de domnul deputat Constantin Gheorghe Avramescu.
 • Propunerea legislativă privind protecția specială a persoanelor bolnave de diabet zaharat, inițiată de domnul deputat Ioan Adrian Vilău.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale, inițiată de domnul deputat Alexandru Athanasiu.
 • Propunerea legislativă privind recalcularea și majorarea pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, inițiate de 4 deputați.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale și pensii, inițiată de domnul deputat Ioan Cătălin Iamandi.
 • Propunerea legislativă privind reînființarea Societății "Cultul Eroilor", inițiată de domnul deputat Teodor Vintilescu.
 • Proiectul de Lege privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 1993;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 4, 7 și 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerț liber dintre România și statele Asociatiei Europene ale Liberului Schimb (AELS), ratificat prin Legea nr. 19 din 6.04.1993;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută, de pe piața internă;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistență economică, tehnică și în domenii conexe;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării România la construirea combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt, de la Las Camariocas, Republica Cuba;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor semnat la București la 9 septembrie 1994;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentanțele diplomatice ale României;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;
 • Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996;
 • Am început, de fapt, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996;
 • Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldatilor din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Spania privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 29 aprilie 1996;
 • Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan la 25 martie 1996.
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi la 8 iulie 1995 relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Înțelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea Anexei nr.2 la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către Partea chineză de mărfuri pe credit Părții române, semnat la 8 iulie 1991 relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Corpului pompierilor militari relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaților privind organizarea Centrului de informare, documentare și studii parlamentare. relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1996
relevant paragraphes
  Informare: proiecte de lege înregistrate la Biroul permanent
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1996 privind regimul deductibilității sumelor plătite cu titlul de salarii și alte drepturi salariale;
 • Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Tailandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 26 iunie 1996;.
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/96 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanții externe și a unor amendamente la un Acord de împrumut extern;
 • Proiectul de Lege privind statutul profesiilor sanitare;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • Proiectul de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor.
relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
relevant paragraphes
  Modificarea ordinii de zi prin introducerea proiectului de Lege privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996. relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere: proiectul Legii cu privire la actele de stare civilă relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind contractul colectiv de muncă relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și cooperației de credit relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării, încheiata la Montego Bay la 10 decembrie 1982 și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării, încheiată la New York la 28 iulie 1994. relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind condițiile de desfășurare în siguranță a activităților nucleare relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedura civilă relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996
relevant paragraphes
  Anunțul votului final pentru:
 • proiectul de Lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere - adoptare 257 voturi pentru, 2 contra;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal - adoptare 252 voturi pentru, 7 contra;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală - adoptare 252 voturi pentru, 14 contra
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (nominal):
 • proiectul de Lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură .
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul Legii locuințelor - reluarea dezbaterilor relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul Legii locuinței relevant paragraphes
  Modificare ordine de zi: amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru completarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă privind verificarea averii demnitarilor și funcționarilor publici relevant paragraphes
  Dezbateri: propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29 din 22 iulie 1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere: la proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială relevant paragraphes
  Aprobare cerere de participare la comisie: Emil Putin solicită să activeze în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1996 cu privire la completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere.
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit relevant paragraphes
  Informare: proiecte de lege înregistrate la Biroul permanent
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoirog, Ucraina.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1996 privind modificarea listei-anexă nr.1 la Lega nr.42/1993 privind accizele la produsele de import și din țară, precum și impozitul la țițeiul din producția internă și gazele naturale, republicate.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1996 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării și executării obiectivelor noi de investiții ce se realizează de către Banca Națională a României și de Casa de Economii și Consemnațiuni.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și rezervația biosferei Delta Dunării.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art.71 alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991 pentru realizarea obiectivului de investiții piața de gros București.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1996 privind completarea Legii nr.18/1995 privind abilitarea Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu și lung, precum și aprobarea plafonului de îndatorare publică externă.
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1996 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului.
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării juridicare.
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1996 privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăților bancare.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalări și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență.
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/1996 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
 • Proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan, privind promovarea și protejarea reciprocă a învestițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996.
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internațional, semnat la Sisicreta la 15 martie 1994;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București la 8 noiembrie 1995;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, în domeniul transportului rutier internațional, semnat la București, la 16 februarie 1994.
relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului Familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții deConturi. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Eugen Nicolicea - Intervenție legată de debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și parlamentare (anticampania virulentă îndreptată împotriva PDSR și împotriva domnului Ion Iliescu). relevant paragraphes
  Comentariu: Mircea Crețu - comentariu privind Tratatul româno-maghiar relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut (?mprumutul de ajustare a sectorului financiar și al întreprinderilor - FESAL) dintre România și Banca Internațională pentruReconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind verificarea averii demnitarilor și a funcționarilor publici relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Emil Roman - Declarația Partidului Unității Naționale Române legată de proiectul Tratatului de înțelegere, colaborare și bună vecinătate dintre România și Ungaria; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum și transformarea și lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Țurlea - Ingrijorare în legătură cu posibilele consecințe negative ale semnării precipitate a Tratatului cu Ungaria; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere: Legea privind contractul colectiv de muncă; Legea protecției civile; Legea privind evidența populației și cartea de identitate relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Daniel Costache - Intervenție legată de Legea nr.112/1995, care reglementează situația juridică a imobilelor intrate în proprietatea statului; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1996 cu privire la completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată relevant paragraphes
  Informare: proiecte de lege înregistrate la Biroul permanent
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la data de 19 aprilie 1995;
 • Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil în patrimoniul Societății comerciale pe acțiuni "Casa Maghiară", inițiată de domnul deputat Bárányi Francisc;
 • Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiunii de consilier juridic, inițiată de domnul deputat Romulus Ioan Joca;
 • Propunerea legislativă pentru acordarea amnistiei și grațierii colective, inițiată de un număr de 5 deputați;
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30 din 18 august 1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre, autostrăzi și căi ferate;.
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33 din 18 august 1995, privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel;.
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare;
 • Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 68 din 15 iulie 1992, pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, inițiată de un număr de 3 deputați;
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39 din 29 august 1995 privind instituirea regimului de vânzare cu plata în rate a activelor și acțiunilor societăților comerciale cu capital de stat;
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, pe de o parte, și Uniunea Economică Belgoluxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles la 4 martie 1996;
 • Proiectul de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996;
 • Proiectul de lege privind ratificarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996;
 • Proiectul de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semantă la Ismail la 29 martie 1996;
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996;
 • Proiectul de lege privind ratificarea Convenției națiunilor cu privire la dreptul mării, încheiată la Montegobei, Jamaica, la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a 11-a a Convenției Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării, încheiată la New York la 28 iulie 1994;
 • Proiectul de lege pentru declararea Municipiului Constanța oraș martir;
 • Proiectul de lege privind dreptul absolvenților învățământului particular, liceeal, postliceal și superior, promoția 1996, de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile si instituțiile din învățământul de stat;
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, științifică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995;
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Înțelegerii prin schimb de scrisori pentru modificarea anexei nr. 2 la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părții române, semnat la 8 iulie 1991;
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la București la data de 31 mai 1996;
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la data de 28 mai 1995;
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului realizat prin schimb de scrisori între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea efectuat la București la 22 mai 1996, pentru amendarea acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 7 august 1990;
 • Proiectul de lege privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 1995, primit de la Guvern.
relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă privind verificarea averii demnitarilor și a funcționarilor publici relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Doru Mihai Dobrescu - Intervenție legată de un lăcaș de cult la Slatina: relevant paragraphes
    Valentin Soroceanu - Intervenție legată de debutul campaniei parlamentare pentru alegerile parlamentare și prezidențiale; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaționale de cale ferată (AGC), încheiat la Geneva la 31 mai 1985 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Teodor Vintilescu - Intervenție legată de Ordonanță nr.4 a Guvernului, care intervine în cadrul Legii nr.118, precum și Legii 42 relevant paragraphes
  Demisie: demisia din calitatea de deputat a domnului Nicolae Mischie relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Problema alegerii parlamentarilor prin vot nominal pe liste de partid; relevant paragraphes
    Constantin Șerban Rădulescu-Zoner - Intervenție legată de sala de plen din cadrul Palatului Parlamentului; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze în domeniul transportului rutier internațional de persoane și mărfuri și Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii RepubliciiLibaneze privind transporturile maritime, semnate la Beirut la data de 28 iunie 1995. relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3/1997 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civila, a Codului Familiei, a Legii Contenciosului Administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru data de 2 septembrie 1996 relevant paragraphes
  Prezentarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru data de 2 septembrie 1996 relevant paragraphes
  Demisie: Nestor Călin - demisie protest din cadrul Grupului parlamentar social-democrat - va deveni independent relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-5 septembrie 1996 relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte și AB Svensk Exportkredit Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la București, la data de 12 ianuarie 1996. relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea art.129 alin.2 din Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc relevant paragraphes
  Validarea domnului deputat Nicolae Zavici la Comisia pentru muncă și protecție socială relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii serviciilor poștale relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr.34/1994. relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de Populație în Europa și la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45 din 12 august 1994 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea resurselor de finanțare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt, de la Las Camariocas, Republica Cuba și a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cau-Cun - Republica Populară Chineză relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii îmbunătățirilor funciare relevant paragraphes
  Rezultatul votului pentru alegerea unui membru în CNA. relevant paragraphes
  Validarea domnului deputat Török Ernest la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic relevant paragraphes
  Informare: proiecte de legi înregistrate la Biroul permanent
 • propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului, inițiată de Grupul parlamentar PNTCD și PER.
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de Populație în Europa și la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte și AB Svensk Exportkredit Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la București, la data de 12 ianuarie 1996;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45 din 12 august 1994 pentru modificarea și compeltarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea resurselor de finanțare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas, Republica Cuba și a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populară Chineză;
 • Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului;
 • Legea îmbunătățirilor funciare;
 • Legea serviciilor poștale;
 • Legea pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39 din 1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar aprobată prin Legea nr. 134/1994;
 • Legea privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9 din 1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții;
 • Legea pentru aprobarea Ord Guvernului nr.5-1996.
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societăților comerciale relevant paragraphes
  Numire CNA - Moldovan Mircea Sorin relevant paragraphes
  Alegerea unui membru în CNA. relevant paragraphes
  Demisie - declarare post vacant: Costin Ioan - Circumscripția nr. 38 Vaslui relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 1996
relevant paragraphes
  Anunțul domnului deputat Ioan Ghișe în legătură cu alegerea sa ca primar al orașului Brașov relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 19, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea textelor aflate în divergență între cele două Camere la proiectul de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal. relevant paragraphes
  Audierea directorului Serviciului Român de Informații. relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de și a programului de lucru. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1996 pentru ratificarea unor acorduri deîmprumut și de garanție relevant paragraphes
  Răspunsuri ale Executivului. relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii telecomunicațiilor relevant paragraphes
  Informare: proiecte de legi înregistrate la Biroul permanent:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.32/1995 cu privire la timbrul judiciar, aprobată prin Legea nr.106 din 16 XI 1995;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea schimbului de note-anexă la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991, ratificat prin Legea nr.90/29 iulie 1992;
 • Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.36/1995, Legea notarilor publici și a activității notariale;
 • Propunerea legislativă privind modificarea art.2, pct.5 din Legea nr.48/21 mai 1992, Legea audiovizualului;
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991;
 • Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.36/12 mai 1995, a notarilor publici și a activității notariale, inițiată de domnul deputat Petru Tănasie;
 • Proiectul de Lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, primit de la Guvern - în procedură de urgență.
relevant paragraphes
  Modificări componență comisie: în Comisia de mediere la Legea privind finanțele publice, domnul Arhire Constantin în locul domnului Teodor Lupuțiu relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutului, pe de o parte, și AB Svensk Exportkredit Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la București la data de 12 ianuarie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de populație în Europa și la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea și anularea timbrelor mobile;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1996 privind modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată cu modificările ulterioare;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1996 privind completarea și modificarea sistemului de finanțare a cheltuielilor necesare tipizării și difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar;
 • Legea privind salrizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.
relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere: proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983. relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții. relevant paragraphes
  Declarare post vacant: demisia domnului Teodor Lupuțiu - PD Maramureș relevant paragraphes
  Dezbateri: Raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege privind Statutul deputaților și senatorilor relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45 din 12 august 1994 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/1994 privind asigurarea resurselor de finanțare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba și a Termocentralei relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 14, 1996
relevant paragraphes
  Alocuțiunea domnului Aleksander Kwasniewski, Președintele Poloniei, rostită în plenul celor două Camere ale Parlamentului României relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 1996
relevant paragraphes
  Acordul cu Iugoslavia - promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor relevant paragraphes
  Aprobare cerere de înlocuire în comisii - Anghel Stanciu, Nicolae Leonăchescu relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale și pensiilor cineaștilor în sistemul asigurărilor sociale de stat. relevant paragraphes
  Acordul Comercial cu Liban relevant paragraphes
  Dezbateri asupra moțiunii semnate de 52 de deputați. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 relevant paragraphes
  Acordul cu Slovenia - promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor relevant paragraphes
  Ratificarea Protocolului - amendarea Convenției privind aviația civilă internațională (articolul 83 bis) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind statutul deputaților și senatorilor. relevant paragraphes
  Ratificarea Protocolului adițional la Acordul european relevant paragraphes
  Informare - proiecte de legi înregistrate la Biroul permanent. relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Geneva 1992 și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Geneva 1992, semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994;
 • Legea pentru aderarea României la Convenția Internațională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960,la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994.
relevant paragraphes
  Acordul cu Mongolia - promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor relevant paragraphes
  Acordul Comercial și de Cooperare Economică cu Bolivia relevant paragraphes
  Acordul cu Bolivia - promovare și protejare reciprocă a investițiilor relevant paragraphes
  Acordul cu Tunisia - promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor relevant paragraphes
  Acordul cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu privire la privilegiile și imunitătile acordate Organizației relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național. Secțiunea I - Căi de comunicație. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 1996
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994. relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996;
 • Legea privind repunerea în drepturi economice ale locuitorilor Munților Apuseni.
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la București la 16 mai 1995 relevant paragraphes
  Constituire comisei de mediere: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/29 august 1994 privind impozitul pe profit. relevant paragraphes
  Atenționare privind activitatea unor comisii de mediere relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994 relevant paragraphes
  Informare: proiecte de legi înregistrate la Biroul permanent relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția Internațională EUROCONTROL privind Cooperarea pentru Securitatea Navigației Aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 și a Acordului Multilateral privind tarifele de Rută Aeriană, semnat la 12 februarie 1981. relevant paragraphes
  Ordine de zi și program de lucru pentru perioada 6-9 mai 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: Raport Comisie de mediere la proiectul de Lege privind Statutul deputaților și senatorilor relevant paragraphes
  Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva 1992), semnate la Kyoto la 14 oct.1994. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 1996
relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat pentru doamna Georgeta Știrbu din partea Partidului Democreat. relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind Legea fondului cinegetic relevant paragraphes
  Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente:
 • propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea rezervției biosferei Delta Dunării, inițiată de un număr de 7 deputați.
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii partidelor politice, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr. 35 din 1996. relevant paragraphes
  Propunerea domnului deputat Simion Silviu Șomâcu de modificare a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale și pensiilor cineaștilor în sistemul asigurărilor sociale de stat relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/1995 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 relevant paragraphes
  Respingerea cererii Grupului parlamentar al Partidului Democrat privind unele modificări în componența Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității S.R.I. relevant paragraphes
  Respingerea propunerilor de numire a unor membri în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune relevant paragraphes
  Aprobarea propunerilor de modificare a componenței nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea textelor aflate în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, celor care au fost reținuți în perioada 16—22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acțiunile Revoluției, precum și a celor care au participat direct, în perioada 16—25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea textelor aflate în divergență la proiectul de Lege privind administrarea și exploatarea monopolurilor de stat relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii de constituire a Grupului parlamentar de prietenie România - Finlanda relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.8/1995 privind constituirea Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană relevant paragraphes
  Votarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1996 (vot secret, cu bile) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați. relevant paragraphes
    Barna Elek - intervenție ce vizează situația înzestrării cu tehnică agricolă; relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați. relevant paragraphes
  Aprobarea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la propunerea legislativă privind repunerea în drepturi a locuitorilor Munților Apuseni. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați. relevant paragraphes
    Emil Roman - invitație adresată parlamentarilor de a participa la "Ziua parlamentară națională de rugăciune pentru reconciliere națională"; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind cooperarea tehnică gratuită, semnat la București la 8 noiembrie 1995. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați. relevant paragraphes
    Petre Țurlea - despre "tentativa de acaparare a Uniunii Vatra Românească de către PDSR". relevant paragraphes
  Declararea de către președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a unui loc vacant de deputat în Circumscripția electorală nr.38 Vaslui, în urma demisiei domnului deputat Traian Băsescu. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 11, 1996
relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria domnului senator de Dâmbovița Emilian Buzică. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la proeictul Legii bugetului de stat pe 1996. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 june 2024, 5:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro