István Antal
István Antal
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:István Antal
records found:124 in 47 plenary debates
total video time:3h39m07s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2016 01m33s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 851/2015). (adoptată) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 08m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria (Pl-x 315/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Antal István - declarație politică privind situația certificării culturilor de biomasă; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 03m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică (PL-x 184/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind siguranța operațiunilor petroliere offshore (PL-x 207/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2016 03m17s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016) (adoptat) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 03m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 19/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2016 11m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016 03m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 552/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 02m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 368/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 3, 2015 04m47s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României (Pl-x 242/2015). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2015 05m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje (PL-x 566/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2015 03m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80 (PH CD 62/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015 03m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 134/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2015 02m36s
relevant paragraphes
  Ora Guvernului - dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, cu tema "Starea agriculturii românești". relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2015 03m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 489/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2015 05m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (PL-x 552/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2015 01m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 128/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2015 12m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 475/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (Pl-x 463/2013/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (PL-x 27/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2015 01m16s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (PL-x 27/2015). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2015 06m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică (Pl-x 278/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (PL-x 474/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2014 02m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015. (votul final se va da într-o ședință viitoare) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 june 2024, 18:08
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro