Acsinte Gaspar
Acsinte Gaspar
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 november 1996 - 14 november 2000
speeches of:Acsinte Gaspar
records found:4014 in 352 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 13, 2000
relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind numirea domnului Florin Costiniu în funcția publică de secretar general al Camerei Deputaților (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2000
relevant paragraphes
  Numirea în funcțiile publice corespunzătoare a secretarului general și a secretarilor generali adjuncți ai Camerei Deputaților (amânarea procedurii). relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 31, 2000
relevant paragraphes
  Hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare (pentru domeniul științe agricole); (neadoptarea hotărârii din lipsă de cvorum). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici (supunerea la votul final; respingerea proiectului) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament) (supunerea la votul final - adoptare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș, județul Alba. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2000
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre referitoare la raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații ROMTELECOM. relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (Proiectul de hotărâre care se referă numai la modificările art.176 din Regulament; amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 9 și 10 octombrie 2000 și a programului de lucru pentru perioada 9-13 octombrie 2000. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind instituirea Comisiei parlamentare speciale pentru verificarea îndeplinirii de către Ministerul de Interne a obligațiilor legale privind întocmirea listelor electorale permanente și a cărților de alegător, precum și distribuirea cărților de alegător. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei pentru industrii și servicii referitor la ancheta cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații "ROMTELECOM" - S.A. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind executorii judecătorești. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind statutul funcționarului parlamentar. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (completarea cu art.2091 și abrogarea art.16 - retrimis comisiei). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind reînființarea comunei Mocirla, azi satul Lunca Teuzului, și atribuirea denumirii Vasile Goldiș, județul Arad (retrimis comisiei). relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 28, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 1998. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr.23/2000. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (returnat comisiei). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 25-29 septembrie 2000. relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 20, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre privind numirea unui membru în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea componenței Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2000
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
  • proiectul de Lege privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu;
  • proiectul de Lege privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu;
  • proiectul de Lege privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu;
  • proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov.
relevant paragraphes
  Numirea a doi membri în Consiliul Audiovizualului. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 18, 19 și 21 septembrie 2000. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești". relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 18-22 septembrie 2000. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2000
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind completarea art.50 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (adoptarea raportului de respingere formulat de comisie). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/1998 (adoptarea raportului de respingere formulat de comisie). relevant paragraphes
  Hotărârea privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (discuții procedurale; amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 6 december 2022, 20:42
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro