Miron Tudor Mitrea
Miron Tudor Mitrea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Miron Tudor Mitrea
records found:3398 in 64 plenary debates
total video time:31h04m23s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2008 02m00s
relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Tudor Miron Mitrea din calitatea de deputat. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2008 00m49s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la formularea de către Camera Deputaților a cererii de urmărire penală a domnului deputat Miron Tudor Mitrea pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției de ministru al transporturilor în perioada 2001-2004 (rămas pentru vot). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2007
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (adoptată); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 5, 2007
relevant paragraphes
  Informare privind modificări în componența grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2006 01m12s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Petru Călian - declarație politică intitulată "Poliția română are dotările materiale europene, dar încetineala balcanică"; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezsö-Kálmán - apel adresat ministrului Gheorghe Flutur pentru stoparea abuzurilor și infracțiunilor în domeniul silvic; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică cu titlul "Bugetul 2007 - buget fantasmagoric"; relevant paragraphes
    Petre Străchinaru - prezentarea apelului Forumului Civic al Românilor din Covasna și Harghita în preajma sărbătorii naționale a României; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică cu tema «În Iași funcționează o agenție guvernamentală "secretă"»; relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2006 1h02m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea activității comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizarea activității comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Decretului-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) a art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale Statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnate de România la New York la 15 septembrie 2005 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.139/1995 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69/31 ian. 2002 (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind angajarea pensionarilor în sectorul public de stat (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Suhurlui, județul Galați (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.20 din Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.139/1995 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheltuielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea lit.b) a art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind angajarea pensionarilor în sectorul public de stat (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69/31 ian. 2002 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate transnaționale, a terorismului și a altor tipuri de infracțiuni, semnat la București la 10 iulie 2006 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005 (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (respins); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 2006
relevant paragraphes
  Informare privind unele modificări în componența grupurilor parlamentare ale P.S.D., P.N.L., P.D. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 2006 01m08s
relevant paragraphes
  Propunerea de modificare a componenței numerice și nominale a Comisiei juridice, de disciplină și imunități (dezbateri procedurale; retrimisă Comitetului liderilor grupurilor parlamentare). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2006 00m15s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2006 51m35s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislativă pentru modificarea art.17 alin.l. al Legii nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată precum și interconectarea acestora (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru eradicarea sărăciei (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia și Propunerii legislative pentru modificarea anexei la Legea nr.630/2002, legea cinematografiei, cu modificările și completările ulterioare (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unui sprijin financiar pentru schiturile și chiliile românești din Sfântul Munte Athos (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind stimularea construcției de locuințe (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunității Energiei semnat la Atena la 25 octombrie 2005. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici pentru anul 2005 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 82/1998 care aprobă OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind adoptarea codului de conduită și integritate politică a aleșilor locali (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi și de inundații, pe durata neproductivității lor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 286 din Codul penal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii sindicatelor nr.53/2003 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea fondului național de întrajutorare rurală în caz de calamități naturale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind obligativitatea asigurării publicității textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri aparținând domeniului public sau privat (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind clasificarea informațiilor care vizează măsurile de protecție a tinerilor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "O BIBLIE pentru fiecare familie de români" (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind construirea de cămine studențești (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Intervenție a doamnei deputat Oana Manolescu cu ocazia sărbătorii zilei de 1 iunie - Ziua copilului și a 600 de ani de atestare documentară a orașului Târgu Jiu. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru construirea de locuințe pentru sinistrați (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2006 00m53s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra modificării componenței numerice și nominale a Comisiei juridice, de disciplină și imunități (retrimis Comitetului liderilor grupurilor parlamentare). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2006 04m19s
relevant paragraphes
  Dezbateri privind constituireaîn cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a unei subcomisii de anchetă parlamentară privind modul în care au fost aplicate și respectate măsurile de prevenire și combatere a gripei aviare pe teritoriul României. relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale privind modificarea componenței numerice și nominale a Comisiei juridice, de disciplină și imunități. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2006 55m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi privind funcția publică (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Monalisa Gălăteanu - declarație politică intitulată "Din cauza nepăsării autorităților, Doljul riscă să devină o zonă lacustră"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Gheorghe Sârb - declarație politică intitulată "Apel pentru soluții de modernizare/reabilitare a infrastructurii rutiere de transport din județul Bihor"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică cu titlul "Autoritățile de reglementare, în continuă hibernare"; relevant paragraphes
    Ioan Munteanu - declarație politică cu titlul "Registrul Comerțului, între interese și dispute"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptare); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cornel Popa - declarație politică adresată domnului ministru Gheorghe Dobre; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezső-Kalmán - intervenție pe marginea desfășurării Conferinței internaționale dedicate aniversării "a 600 de ani de când Clujul a devenit oraș liber regal"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" din București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Poieni-Solca, județul Suceava, prin reorganizarea orașului Solca (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu - declarație politică intitulată "Comportamentul secretarului general adjunct al Camerei Deputaților, Mihai Unghianu, față de deputații care se opun actelor sale abuzive"; relevant paragraphes
    Leonida lari Iorga - despre șansa pierdută de reîntregire a României și politica dusă de Rusia și Germania; relevant paragraphes
    Ilie Merce - declarație politică cu titlul "Legea lustrației, o elocventă dovadă a aberațiilor extremiste ale Partidului Național Liberal"; relevant paragraphes
    Petru Călian - intervenție cu titlul "Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995 (respinsă); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dragoș Petre Dumitriu - declarație politică cu titlul "Acești bolnavi care ne conduc"; relevant paragraphes
    Dumitru Bentu - declarație politică intitulată "Taxa"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medical (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară (neadoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi privind funcția publică (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Filip Soporan - declarație politică intitulată "Ce trebuie făcut într-o guvernare de dreapta pentru rezolvarea problemelor sociale"; relevant paragraphes
    Viorel Pupeză - declarație politică intitulată "Politica ministrului Nicolăescu, genocid național"; relevant paragraphes
    Amet Aledin - intervenție având ca temă omagierea, la Constanța, a unor personalități de etnie tătară; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - declarație politică cu titlul "Vreme trece, vreme vine"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru declararea comunei Stoina oraș (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație (nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (neadoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Ghișe - declarație politică cu titlul "Pentru o Românie democrată mai bună și mai dreaptă"; relevant paragraphes
    Mircea Ciopraga - intervenție cu tema "Raport asupra celei de-a 27-a Reuniuni a Comisiei pe probleme Legale și Politice a Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică la Marea Neagră"; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică cu titlul "Să nu ne considerăm cu sacii în căruță"; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2006 1h12m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Turcia privind asistența judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii monumentelor de for public. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2006 1h28m15s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli sport (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și a Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind protecția persoanelor vârstnice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53. al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă vizând înființarea Agenției Naționale pentru Conservarea Naturii (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru eficientizarea activității serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind uniformele școlare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind susținerea familiilor tinere (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind calendarul de creștere a salariului minim pe economie (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obținerea aurului și argintului la Roșia Montană (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind protecția socială a femeilor casnice (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din Codul de procedură penală (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind procedura insolvenței (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind unele facilități pentru copiii, elevii și studenții care vizitează muzee (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă - "Legea antinomenclatură" (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor strămutate din motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 - 1 iulie 1964 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, operă, operetă și filarmonică pentru elevi și studenți (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 - Codul Silvic (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 2, cap.A, pct.8 și 9 a Legii nr.107/1996 și a Ordonanței de urgență nr.107/2002 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind extinderea rețelei piețelor de gros (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată și Propunerea legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994 (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind construirea de case pentru sinistrați (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 și Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (retrimise comisiei) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind achiziționarea unor bărci cu motor în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1991 privind siguranța națională a României (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Fondul Special al Drumurilor Publice (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind bursele private (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru reducerea birocrației și eliminarea corupției (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă de modificarea și completare a Legii nr.119/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.9 și 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane în municipii (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind realizarea și modernizarea trotuarelor în mediul rural (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind eliminarea corupției în domeniul administrației publice (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul vamal al României (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2005 28m31s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.88 din Regulamentul Camerei Deputaților, modificat și completat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.34/25.10.2005. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple cu tema "Copiii din România mor de rujeolă datorită Guvernului iresponsabil" (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 23, 2005 00m31s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (art.13, art.14, art.15, art.16, Cap.V: art.17, art.18, Cap.VI: art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, Cap.VII: art.24, art. 25, art.26). relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 22, 2005 1h58m17s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului din perioada 22-25 noiembrie 2005. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (art.8 alin.9 - art.14 alin.5). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2005 pentru completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 2005 09m31s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 17, 2005 47m17s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 2 février 2023, 11:04
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro