Viorel-Marian Pană
Viorel-Marian Pană
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Viorel-Marian Pană
records found:180 in 34 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea modificărilor în componența unor comisii permanente, aduse la cunoștința plenului de către Grupurile parlamentare PD, PRM și PSD. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind fondurile de pensii administrate privat relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituire în prizonieri. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of June 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. (Votul final în ședința viitoare.) relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind completarea Legii nr. 44/1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.(Votul final în ședința viitoare.) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of May 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 326/22.07.2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea art. 23 alin 3, art. 24 alin. 3, art. 76, art. 77, art. 78 alin. 1 și 4, din Legea 19/2000 precum și eliminarea punctului VI al art. 5 și art. 6 alin. 4, din Legea nr. 19/2000 relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra proiectului Legii privind pensiile ocupaționale (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra propunerii legislative cu privire la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of May 3, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of April 29, 2004
relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 47 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru completarea alin. 2 al art. 39 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of April 22, 2004
relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of April 8, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of April 5, 2004
relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind tichetele de vacanță relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în unitățile militare cu profil de construcții în fostele G.A.S. (I.A.S.-uri) și alte formațiuni de muncă în perioada 1950-1961. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of March 11, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea propunerii legislative pentru completarea alin. 3 al art. 134 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of October 6, 2003
relevant paragraphes
  Domnul senator Viorel Marian Pană informează plenul că din 7 iunie a.c. nu mai face parte din Grupul parlamentar al Partidului Democrat relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 22, 2003
relevant paragraphes
  Domnul senator Viorel Marian Pană anunță demisia Domniei sale din funcția de vicepreședinte al Senatului relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 3, 2003
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
    Gheorghe Acatrinei relevant paragraphes
    Dumitru Badea relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului, au răspuns la întrebări și interpelări: relevant paragraphes
    Gheorghe Predilă, director general în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
    Gheorghe Bunduc relevant paragraphes
    Corneliu Bichineț și relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
    Elena Sporea relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
    Gheorghe Flutur relevant paragraphes
  Din partea Guvernului, au răspuns la întrebări și interpelări: relevant paragraphes
    Luminița Gheorghiu, vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Puskas Valentin-Zoltan relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
    Dan Constantinescu relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Zlăvog relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
    Corneliu Bichineț relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Nicolae Paul Anton Păcuraru relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
    Aron Belașcu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului, au răspuns la întrebări și interpelări: relevant paragraphes
    Ionel Fleșariu, secretar de stat în Ministerul Administrației Publice relevant paragraphes
    Florin Sandu, chestor-șef la Inspectoratul General al Poliției relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului, au răspuns la întrebări și interpelări: relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO;
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002;
  • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1998, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999,
  • Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III;
  • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003;
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
  • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor;
  • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
  Depunerea de către doamna senator Maria Petre, președintele Grupului parlamentar al Partidului Democrat din Senat, a moțiunii simple "Abandonarea pensionarilor de către actuala putere" relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Dumitru Petru Pop. relevant paragraphes
    Ionel Alexandru relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către senatorii: relevant paragraphes
    Mircea Nedelcu relevant paragraphes
    Mihai Ungheanu relevant paragraphes
    Norica Nicolai relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of February 10, 2003
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of October 17, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 2:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro