Dan-Mircea Popescu
Dan-Mircea Popescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Dan-Mircea Popescu
records found:116 in 60 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of September 30, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (L438/2008) (votul final se va da în ședința de luni, 6 octombrie a.c.) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of September 17, 2008
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari (L121/2008) (retrimitere pentru raport suplimentar la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of June 30, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani (L963/2007) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of June 23, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari (L121/2008) (retrimitere la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of June 18, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (L258/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (L231/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor (L260/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (L257/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (L232/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (L259/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 255/2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (L238/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (L319/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (L263/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (L225/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (L254/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea punctului 1 al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani (L239/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (L264/2008) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of June 17, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 150/1978 privind administrația muncii: rol, funcții și organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 sesiuni a Conferinței generale a acesteia (L314/2008) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of June 4, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind alocația de școlarizare (L212/2008) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 19, 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dan Mircea Popescu (PSD) - declarație politică având ca titlu "De la economia de piață la societatea de piață"; relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of May 6, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L46/2008) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of April 22, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. (L956/2007) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of April 15, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG nr. 97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii. (L86/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. (L170/2008) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of April 8, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra următoarelor inițiative legislative: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) (L949/2007 și L950/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici. (L939/2007) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of March 3, 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dan Mircea Popescu (PSD) - declarație politică având ca temă scăderea nivelului de trai în România; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of February 26, 2008
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea Moțiunii simple cu tema "Stop degradării nivelului de trai! Stop iresponsabilității din sectorul energetic!", semnată de 41 de senatori ai Grupurilor parlamentare ale PSD și PC. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of November 14, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind sistemul public de pensii pentru agricultori (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (votul final se va da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of November 12, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of October 22, 2007
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dan Mircea Popescu (P.S.D.) - declarație politică având ca subiect declarațiile antiromânești făcute la Târgu-Mureș de Markó Béla, președintele U.D.M.R.; relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 3, 2007 18m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii de cenzură inițiate de 140 de deputați și senatori, intitulată "O mie de zile de haos. Sfârșitul guvernării de dreapta." (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of September 24, 2007
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of September 6, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Art. 13 al Legii nr. 109 din 02 iulie 1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 june 2024, 20:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro