Nicolae Văcăroiu
Nicolae Văcăroiu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Nicolae Văcăroiu
records found:10897 in 126 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sittings of the Senate of December 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori : relevant paragraphes
    Nicolae Vlad Popa - activitatea parlamentară a opoziției în legislatura 2000-2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2004 privind susținerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Șes-Borșa", județele Satu-Mare și Maramureș. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW". relevant paragraphes
  Alegerea reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii: Irina Zlătescu și Avram Filipaș. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori : relevant paragraphes
    George Mihail Pruteanu - sfârșit de mandat parlamentar. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind Schimbările Climatice, semnat la București, la 9 aprilie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena, la 23 octombrie 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori : relevant paragraphes
    Triță Făniță - cuvânt de rămas bun la sfârșitul mandatului de senator. Realizări și neîmpliniri. relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu - cuvânt de rămas bun la sfârșit de mandat parlamentar și unele neîmpliniri ale legislaturii 2000 - 2004. relevant paragraphes
    Mircea Ionescu Quintus - cuvânt de rămas bun la sfârșitul mandatului de senator. relevant paragraphes
  Nota privind proiectele de lege pentru care termenul de 30 de zile prevăzut de art.115 alin.5 din Constituție s-a împlinit și care se consideră adoptate, urmând a fi trimise la Camera Deputaților :
 • propunere legislativă privind organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democrată;
 • proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art.3 din Decretul-Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică).
relevant paragraphes
  Bilanțul activității Senatului în legislatura 2000 - 2004 prezentat de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, la 5 octombrie 2001. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București, la 14 mai 2004. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori : relevant paragraphes
    Szabo Karoly Ferenc - asigurările de răspundere civilă auto. relevant paragraphes
    Adrian Păunescu - "Bilanțul " legislaturii. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, la 5 octombrie 2001;
 • Lege pentru ratificarea Memorandumului de Ințelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind Schimbările Climatice, semnat la București, la 9 aprilie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Memorandumului de Ințelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena, la 23 octombrie 2002;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București, la 14 mai 2004.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de Lege privind înființarea Universității "Mihail Kogălniceanu" din municipiul Iași, județul Iași, Universității "Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș, Universității "Dimitrie Cantemir " din municipiul Târgu-Mureș, județul Mureș, Universității "Artifex" din municipiul București și Universității "Athenaeum" din municipiul București. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Național Auto. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexele Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2004 00m05s
relevant paragraphes
  Numirea domnului deputat Tudor Baltă ca membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 10, 2004 1h51m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru: relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția - cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003 și a Acordului între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip Implementare în comun Rumeguș 2000, semnat la București la 7 martie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva, la 1 iunie 2000;
 • Legea privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004;
 • Legea pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994;
 • Legea privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
 • Legea pentru înființarea comunei Pietrari, prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Răscăeți, prin reorganizarea comunei Vișina, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Râu Alb, prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Raciu, prin reorganizarea comunei Lucieni, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Ciohorăni, prin reorganizarea comunei Miroslovești, județul Iași;
 • Legea pentru înființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt;
 • Legea Bugetului de Stat pe anul 2005;
 • Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.
relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of November 9, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea continuării dezbaterilor asupra următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale "RAFO " - S.A. Onești;
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO-S.A. Iași;
 • proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu - Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz-Sud" - S.A. București;
 • proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică.
relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of November 3, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"- S.A. București. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 8 - 13 noiembrie a.c. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant. relevant paragraphes
  Respingerea procedurii de urgență pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind calitatea și securitatea sângelui uman și a componentelor sanguine. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of November 1, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ROMAN - S.A. Brașov și constituirea unui parc industrial pe platforma Societății Comerciale Roman-S.A. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 27, 2004 01m06s
relevant paragraphes
  Mesajul domnului Ion Iliescu, Președintele României, la sfârșitul celor patru ani ai mandatului relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit. relevant paragraphes
  Notă privind Scrisoarea Președintelui României referitoare la participarea României la operațiuni în afara teritoriului național, în anul 2005. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate;
 • Lege privind fondurile de pensii administrate privat;
 • Lege privind Ordinul Bărbăție și Credință;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2004 pentru modificarea art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public;
 • Lege privind activitatea hidrografică maritimă;
 • Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
 • Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. - S.A.;
 • Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2002;
 • Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, precum și a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2002;
 • Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical;
 • Lege privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii.
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (retrimiterea la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială pentru întocmirea unui raport complet). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind statutul asistentului social. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 4 - 9 octombrie a.c. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind restituirea sumei depuse prin unitățile CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la S.C. VAGMAR- S.A. Craiova. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind asociațiile pensionarilor. relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 15, 2004 25m24s
relevant paragraphes
  Alocuțiuni cu prilejul ședinței solemne a Parlamentului României consacrate aniversării a 140 de ani de la constituirea Senatului României și de la instituționalizarea sistemului parlamentar bicameral relevant paragraphes
    Domnul Seres Denes - în numele Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România din Senat relevant paragraphes
    Domnul Corneliu Vadim Tudor - președintele Grupului parlamentar al Partidului România Mare din Senat relevant paragraphes
    Doamna Maria Petre - președintele Grupului parlamentar al Partidului Democrat din Senat relevant paragraphes
  Alocuțiuni cu prilejul ședinței solemne a Parlamentului României consacrate aniversării a 140 de ani de la constituirea Senatului României și de la instituționalizarea sistemului parlamentar bicameral relevant paragraphes
    Domnul Valer Dorneanu - președintele Camerei Deputaților relevant paragraphes
    Domnul Ion Solcanu - președintele Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Senat relevant paragraphes
    Domnul Petre Roman - fost președinte al Senatului relevant paragraphes
    Domnul Mircea Ionescu Quintus - fost președinte al Senatului relevant paragraphes
    Domnul Adrian Năstase - prim-ministrul României relevant paragraphes
    Domnul Nicolae Vlad Popa - președintele Grupului parlamentar al Partidului National Liberal din Senat relevant paragraphes
  Cuvântul domnului Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, la încheierea ședinței solemne relevant paragraphes
  Alocuțiuni cu prilejul ședinței solemne a Parlamentului României consacrate aniversării a 140 de ani de la constituirea Senatului României și de la instituționalizarea sistemului parlamentar bicameral relevant paragraphes
    Domnul Eugen Simion, președintele Academiei Române relevant paragraphes
    Domnul Ioan Vida - președintele Curții Constițutionale relevant paragraphes
    Doamna Oana Manolescu - în numele Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților relevant paragraphes
  Decernarea medaliei jubiliare "140 de ani de la înființarea Senatului României" relevant paragraphes
  Alocuțiuni cu prilejul ședinței solemne a Parlamentului României consacrate aniversării a 140 de ani de la constituirea Senatului României și de la instituționalizarea sistemului parlamentar bicameral relevant paragraphes
    Domnul Oliviu Gherman - fost președinte al Senatului relevant paragraphes
    Domnul Nicolae Văcăroiu - președintele Senatului relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 1, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Petru Pop relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
    Ilie Ilașcu relevant paragraphes
  Cuvânt de deschidere a sesiunii ordinare septembrie - decembrie 2004, rostit de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului. relevant paragraphes
  Adoptarea Declarației Apel privind încetarea construirii de către Ucraina a canalului Bâstroe. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Mihail Lupoi relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
  Alegerea membrilor Biroului permanent ai Senatului. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 1-4 septembrie a.c. și pentru săptămâna 6-11 septembrie a.c. relevant paragraphes
  Probleme organizatorice:
 • doamna senator Maria Petre prezintă componența Grupului parlamentar P.D.;
 • domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului aduce la cunoștința plenului cele două scrisori ale Președintelui României cu privire la participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.42/2004;
 • liderii grupurilor parlamentare prezintă conducerea grupurilor și propunerile pentru Biroul permanent.
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului aflate în dificultate;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2004 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București, la 2 decembrie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la București, la 3 martie 2004;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Comisia Pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare privind desfășurarea activităților referitoare la instalațiile de monitorizare internațională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, inclusiv a activităților ulterioare certificării, semnat la Viena, la 13 iunie 2003;
 • Lege privind organizarea și funcționarea poliției judiciare;
 • Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Macedonia privind asistența juridică în materie civilă, semnată la București, la 12 noiembrie 2003;
 • Lege pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra, la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris, la 28 august 1952.
relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of August 31, 2004
relevant paragraphes
  Ședința solemnă a Senatului consacrată depunerii jurământului de credință față de țară și popor de către domnii Valentin Ciocan și Dan Dumitru. relevant paragraphes
  Reînființarea Grupului parlamentar PD. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru ziua de 1 septembrie 2004. relevant paragraphes
  Dezbateri generale și retrimiterea la Comisia juridica, de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri. relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală. relevant paragraphes
  Demisia domnului senator Nicolae Pătru ca urmare a alegerii domniei sale în funcția de consilier județean - Vâlcea. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Macedonia privind asistența juridică în materie civilă, semnată la București, la 12 noiembrie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea terorismului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2004 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București, la 2 decembrie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor proiecte de lege:
 • Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea poliției judiciare;
 • Proiectul de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală;
 • Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1998 privind activitatea bancară;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice;
 • Proiectul de Lege privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități bugetare care semnalează încălcări ale legii;
 • Proiectul de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Proiectul de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
 • Proiectul de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanța Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat, precum și a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;
 • Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale;
 • Proiectul de Lege privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor;
 • Proiectul de Lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la Comisia juridica de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București, la 30 ianuarie 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei. relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea Statutului special al funcționarului public denumit manager public. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO. relevant paragraphes
  Intervenția domnului senator Adrian Păunescu în legătură cu circulația pe piață a unor ediții incomplete privind Constituția României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii Codului penal. relevant paragraphes
  Modificări în componența unor comisii:
 • numirea domnului senator Ioan Cristolovean în funcția de secretar al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții;
 • numirea domnului senator Emilian Prichici în funcția de secretar al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii ( aprobarea solicitării de a se întocmi un raport suplimentar de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial. relevant paragraphes
  Ședința solemnă a Senatului consacrată depunerii jurământului de credință față de țară și popor a celor trei senatori validați în ședința plenului. relevant paragraphes
  Demisia domnului senator Herman Armeniu Fabini din funcția de senator. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege cadru privind descentralizarea. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind marca temporală. relevant paragraphes
  Probleme organizatorice: Radu F. Alexandru și Nicolae-Vlad Popa. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare. relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (retrimiterea la comisie). relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind asigurările sociale de sănătate. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (reexaminare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităților administrativ-teritoriale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituția prefectului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituirea Zilei Marinei Române și a Zilei Aviației Române. relevant paragraphes
  Plenul Senatului este informat despre Scrisoarea Președintelui României privind participarea forțelor armate la misiuni în afara statului român, respectiv participarea la proiectul "Echipe pentru reconstrucția provinciilor"- provincia Mazar-e- Sharif, din Afganistan. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte. relevant paragraphes
  Adoptarea rapoartelor de validare pentru domnii Constantin Dilly Șerbănoiu (circumscripția electorală nr.17 Dolj), Ioan Buraga (circumscripția electorală nr.25 Ilfov) și Ion Mihăilescu (circumscripția electorală nr 3 Argeș). relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Semnul onorific "Răsplata Muncii în Serviciul Public". relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea proiectului de Lege privind fondurile de pensii administrate privat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componența comunei Coșbuc, în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dan Avram relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Acatrinei relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art.5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma, la 4 decembrie 1950. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ionel Alexandru relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Radu F. Alexandru relevant paragraphes
  Demisia domnului senator Constantin Nicolescu din funcția de senator și președinte la Comisia parlamentară specială comună pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Gioseni, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Tamași. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, respectiv a anexei la Ordonanța de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Acatrinei relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Iuliu Păcurariu relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Odobești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Secuieni. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    George Mihail Pruteanu relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Prăjești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Traian. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Buciumi, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Ștefan cel Mare. relevant paragraphes
  Demisia domnului senator Cornel Filipescu din Grupul parlamentar al PSD și înscrierea în Partidul Democrat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind trecerea unor construcții și a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA și vânzarea acestora de către Regia Naționale a Pădurilor -ROMSILVA relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind executarea pedepselor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Nemeth Csaba relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Demisia domnului senator Doru Laurian Bădulescu din funcția de senator, ca urmare a alegerii domniei sale în funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Doru Laurian Bădulescu relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă (aprobarea propunerii de retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru întocmirea raportului pe fond) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.10/2001. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Antoaneta Dobrescu relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind utilizarea veniturilor din privatizare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Doru Nicolae Rahău relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului farmaciștilor din România (reexaminare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind autorizarea și înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent și a asociațiilor familiale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București, la 19 februarie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 4 litera a) alineatul 2 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind denominarea monedei naționale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind înființarea comunei Ciohorăni, județul Iași. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art4 alin.(72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Negrești, prin reorganizarea comunei Dobreni, județul Neamț. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind înființarea comunei Sudriaș, județul Timiș. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Giroc-Chișoda, județul Timiș. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru modificarea alineatului 2 al literei a) al articolului 4 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București, la 19 ianuarie 2004;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București, la 19 februarie 2004;
 • Legea consorțiilor universitare (procedură de urgență);
 • Legea privind organizarea studiilor universitare.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi " la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii consorțiilor universitare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind organizarea studiilor universitare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (reexaminare). relevant paragraphes
  Demisia domnului Ion Predescu din funcția de senator, în urma numirii domniei sale ca judecător la Curtea Constituțională. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind restabilirea drepturilor de proprietate și a reparațiilor pentru daunele proprietății private în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii gazelor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii muntelui relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 • proiectul de Lege privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;
 • proiectul de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii Codului penal. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (reexaminare). relevant paragraphes
  Interpelare adresată Guvernului de domnul senator Kereskenyi Alexandru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltarea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004-noiembrie 2005. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"- S.A. , filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 21 - 26 iunie a.c. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centre de permanență;
 • Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale;
 • Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București, la 13 octombrie 1999;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activități ilegale, semnat la București, la 12 noiembrie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la București, la 3 decembrie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg, la 15 mai 2003;
 • Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia, la 12 august 2003.
relevant paragraphes
  Informarea plenului despre notele privind Scrisorile Președintelui României referitoare la:
 • participarea României la forța de răspuns NATO;
 • participarea României la Comandamentele forței multinaționale din Irak și Afganistan.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București, la 19 ianuarie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituire în prizonieri. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificrea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Aprobarea ordini de zi. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of May 31, 2004
relevant paragraphes
  Ședință solemnă a Senatului consacrată depunerii jurământului de credință față de țară și popor de către domnul senator Vasile Cautiș relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare;
 • Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar în domeniul schimburilor electronice;
 • Lege pentru ratificarea Contractelor de finanțare dintre România și B.E.I. și Compania Națională de Autostrăzi;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 20, 2004
relevant paragraphes
  Cu ocazia aniversării primelor alegeri libere după revoluția din 1989, alocuțiuni rostite de: relevant paragraphes
    Mihăiță Postolache relevant paragraphes
    Nicolae Văcăroiu - președintele Senatului relevant paragraphes
    Aurică Radu relevant paragraphes
    Costică Canacheu relevant paragraphes
    Radu Câmpeanu relevant paragraphes
    Petrișor Morar relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
    Cazimir Ionescu relevant paragraphes
    Adrian Năstase - prim-ministru al Guvernului relevant paragraphes
    Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz relevant paragraphes
    Elena Preda relevant paragraphes
    Valer Dorneanu - președintele Camerei Deputaților relevant paragraphes
    Mariana Bezdadea relevant paragraphes
    Mircea Ionescu-Quintus relevant paragraphes
    Constantin Dumitru relevant paragraphes
    Ion Iliescu - Președintele României relevant paragraphes
    Radu Ciuceanu relevant paragraphes
    Gheorghe Marc relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor cămine studențești private relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind acordarea de compensații cetățenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea satelor Bașeu și Vatra prin reorganizarea comunei Hudești, județul Botoșani relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale: Lege privind protecția animalelor relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului Legii privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes național relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, județul Botoșani relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinești, județul Botoșani relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind modificarea art. 4 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică InternaționalăJaponia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokio la 27 februarie 1998 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedați de inventarul agricol și de terenuri agricole și forestiere, în perioada 1945-1989 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și al unor instituții publice;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă;
 • Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
 • Legea privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional;
 • Legea privind Statutul funcționarilor publici din administrația națională a penitenciarelor;
 • Legea privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România;
 • Legea privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România;
 • Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România;
 • Legea pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativteritoriale, destinate sediilor partidelor politice relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative relevant paragraphes
  Domnul senator Octavian Opriș anunță demisia Domniei sale din funcția de senator, ca urmare a numirii sale ca președinte al Autorității Electorale Permanente relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 13, 2004 01m10s
relevant paragraphes
  Numirea domnului senator Octavian Opriș, din partea Grupului parlamentar P.S.D., în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 8:37
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro