Vasile Lupu
Vasile Lupu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 november 1996 - 14 november 2000
speeches of:Vasile Lupu
records found:10594 in 199 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 13, 2000
relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 13 și 14 noiembrie 2000 și a programului de lucru pentru perioada 13-17 noiembrie 2000. relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind numirea domnului Florin Costiniu în funcția publică de secretar general al Camerei Deputaților (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România;
 • Lege privind declararea orașului Adjud, județul Vrancea, municipiu;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra, la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția mondială EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000.
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei speciale pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore urmate de pierderi de vieți omenești, generate de ploile torențiale căzute în unele zone ale țării. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea participării României la misiunea de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea (UMEE) cu militari din Ministerul Apărării Naționale în Statul Major al Brigăzii multinaționale cu capacitate de luptă ridicată a forțelor ONU, în așteptare (amânarea votului final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992. relevant paragraphes
  Numirea în funcțiile publice corespunzătoare a secretarului general și a secretarilor generali adjuncți ai Camerei Deputaților (amânarea procedurii). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorul sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional;
 • Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000;
 • Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 17 iunie 1999.
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea ca oraș a comunei Otopeni, județul Ilfov (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zilele de 6 și 7 noiembrie 2000 și a programului de lucru pentru perioada 6-10 noiembrie 2000. relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al domnului Constantin Săceanu, Circumscripția electorală nr.26 Mehedinți. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție intitulată: "Românilor nu le arde de pensii private"; relevant paragraphes
    Niculae Napoleon Antonescu - reliefarea unor aspecte privind procedurile de achiziții publice și situația programelor universitare finanțate de Banca Mondială; relevant paragraphes
    Szekely Ervin-Zoltan - pledoarie pentru respectarea competențelor de către Birourile permanente; relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - prezentarea unei scrisori deschise adresate domnului Valeriu Stoica, ministrul justiției; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - relevarea unor formulări neclare ale Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - comentariu pe marginea slabei prezențe înregistrate la lucrările Camerei Deputaților; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru - solicitare de rezolvare a problemelor funciare ale episcopiilor ortodoxe din Ardeal. relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție cu titlul: "Îngrijorări privind statul național român"; relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 31, 2000
relevant paragraphes
  Informare privind demisia președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare (pentru domeniul științe agricole); (neadoptarea hotărârii din lipsă de cvorum). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 30 și 31 octombrie și a programului de lucru pentru perioada 30 octombrie - 3 noiembrie 2000. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 al Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române și la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor proiecte de lege:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București, la 30 decembrie 1999;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte;
 • Lege pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997;
 • Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999;
 • Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în mateire penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de clearing româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000;
 • Lege privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București la 11 octombrie 1999;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 ianuarie 2000;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice;
 • Lege privind egalitatea șanselor de a urma studiile în învățământul superior prin acordarea burselor sociale de studii;
 • Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1989;
 • Lege pentru ratificarea Tratatului OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva, la 20 decembrie 1996;
 • Lege pentru ratificarea Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 17 iunie 1999. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptat la Oslo, Norvegia la 18 septembrie 1997. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Bud - semne de întrebare legate de privatizarea BCR; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - prezentarea unei scrisori deschise adresate domnului Mugur Isărescu, prim-ministru al Guvernului României. relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru - intervenție legată de indiferența și ignoranța autorităților față de drepturile moților; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gheorghe Ceaușescu - solicitare de a fi clarificate condițiile tuturor acordurilor cu Jugoslavia, acum, după victoria forțelor democratice; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - evocarea Revoluției maghiare din 1956; relevant paragraphes
    Constantin Eremia Cotrutz - comentarii pe marginea Raportului Ministerului Educației Naționale, primit de către Parlament; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - comentariu legat de necesara demarare a Programului de reconstrucție pentru Balcani; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - cronică amară a momentului românesc actual; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată "E greu pentru români când țara nu-i întreagă"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind drepturile de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire;
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Sebeș, județul Alba, municipiu.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/1999 pentru modificarea art.4 din Legea nr.236/1998 pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 23-25 octombrie și a programului de lucru pentru perioada 23-27 octombrie 2000. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București la 11 octombrie 1999. relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Radu Mihai Leca din Partidul Democrat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 ianuarie 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 16-17 octombrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - pledoarie pentru "o campanie electorală elegantă și convingătoare"; relevant paragraphes
    Gheorghe Oană - referire la "explozia prețurilor, la accelerarea procesului inflaționist din economie și rolul nefast al acestora asupra nivelului de trai"; relevant paragraphes
    Traian Dobre - îndemn pentru o posibilă carte de vizită a României: "Să ne valorificăm șansele"; relevant paragraphes
    Ioan Bivolaru - comentariu asupra situației actuale a flotei maritime românești; relevant paragraphes
    Mihai Drecin - declarație politică intitulată: "Ceangăii din Moldova între știință și politică"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Traian Neculaie Rânja - marcarea unui eveniment religios - hramul cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Iașilor și a întregii Moldove; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament) (supunerea la votul final - adoptare). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Popa - apel pentru clarificarea implicării unor lideri politici în "afacerea cu aur" de la exploatările miniere din Hunedoara și Alba; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - despre "o nouă dovadă a presiunii parlamentare" a UDMR; relevant paragraphes
    Dumitru Buzatu - comentariu pe marginea intervenției domnului Vasile Lupu. relevant paragraphes
    Vasile Lupu - replică la intervenția domnului Mihai Baciu; relevant paragraphes
  Aprobarea raportului Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic de respingere a propunerii legislative privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș, județul Alba. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată "Românii de la guvernare împotriva românilor"; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - declarație privind mijloacele materiale și financiare utilizate în campania electorală; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2001. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 16, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
 • proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 și la proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1999.
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru perioada 16-20 octombrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă (amânarea votului final); relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării "Banc Post" S.A.;
 • Lege privind utilizarea eficientă a energiei;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999.
relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate de către deputați membrilor Guvernului. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2000
relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (Proiectul de hotărâre care se referă numai la modificările art.176 din Regulament; amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2000
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2000 "privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial";
 • Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România;
 • Lege privind executorii judecătorești;
 • Lege privind constituirea și organizarea clerului militar;
 • Lege privind declararea orașului Târgu-Secuiesc, județul Covasna, municipiu;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;
 • Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori;
 • Lege pentru aderarea României la Convenția Internațională pentru protecția noilor souiri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 și 19 martie 1991;
 • Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe veniturile realizate de consultanții străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut.
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 9 și 10 octombrie 2000 și a programului de lucru pentru perioada 9-13 octombrie 2000. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată "Nevoia reașezării căminului cultural în rolul său de centru educațional"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație intitulată "Absolvenții de facultate se angajează pe baza relațiilor personale"; relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 57/2000 privind salarizarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Bivolaru - intervenție intitulată: "Acest guvern nu are autoritatea de a privatiza Compania aeriană TAROM"; relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești". relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind statutul funcționarului parlamentar. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind executorii judecătorești. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Oltean - prezentarea "unei anumite atitudini" a domnului Ioan Mureșan, ministrul agriculturii; relevant paragraphes
    Gheorghe Dan Nicolae Ceaușescu - intervenție cu titlu "Cine tace consimte!"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Tănase Tăvală - comentariu pe marginea mesei rotunde organizate cu prilejul celei de-a 50 -a aniversări a Convenției Europene a Drepturilor Omului; relevant paragraphes
    Liviu Petreu - reiterarea unor date legate de procesul Ceaușescu; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești". relevant paragraphes
  Supunerea la vot final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 57/2000 privind salarizarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului;
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Târgu-Secuiesc, județul Covasna, municipiu;
 • proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Adjud, județul Vrancea.
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (completarea cu art.2091 și abrogarea art.16 - retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dan Gabriel Nichita - comentariu pe marginea raportului Consiliului parlamentar de anchetă în cazul FNI; relevant paragraphes
    Emanoil-Dan Barbaresso - opinii despre scandalul FNI, privit ca o "diversiune electorală a PDSR"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori. relevant paragraphes
  Informare privind înscrierea domnului deputat Mihăiță Calimente în Partidul Național Liberal și trecerea ca membru afiliat la Grupul parlamentar al P.N.L. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - prezentarea unor aspecte negative din activitatea Poliției în județul Hunedoara; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - "O toamnă politică plumburie a coborât peste universitatea românească"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind protecția patrimoniului cultural național mobil. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dumitru Buzatu - despre criza Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția Internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 și 19 martie 1991. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - informare privind participarea la Reuniunea femeilor parlamentare din sud-estul Europei, desfășurată între 29-30 septembrie 2000 la Atena; relevant paragraphes
    Petru Șerban Mihăilescu - declarație "privind abuzurile, sprijinirea grupurilor de interese din cadrul M.A.E."; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - sesizarea unor aspecte în legătură cu distrugerea pădurilor care ar trebui retrocedate populației zonelor montane; relevant paragraphes
    Ion Florentin Sandu - intervenție intitulată "Strategia lipsei de strategie"; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 2 și 3 octombrie 2000, și a programului de lucru pentru perioada 2-6 ocotombrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind reînființarea comunei Mocirla, azi satul Lunca Teuzului, și atribuirea denumirii Vasile Goldiș, județul Arad (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Târgu-Secuiesc, județul Covasna, municipiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate de către deputați membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalații și echipamente importante, care concură la înzestrarea M.Ap.N. relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind declararea ca municipiu a orașului Adjud, județul Vrancea (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
 • proiectul de Lege privind utilizarea eficientă a energiei;
 • proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală.
relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 20, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre privind numirea unui membru în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Texte în divergență la proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu (sistarea dezbaterilor asupra textelor în divergență). relevant paragraphes
  Alegerea domnului deputat Victor Boștinaru în Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană. relevant paragraphes
  Texte în divergență la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind aprobarea participării României la misiunea ONU de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea cu 8 ofițeri de legătură din Ministerul Apărării Naționale. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind suplimentarea participării României la misiunea ONU de menținere a păcii în Republica Democrată Congo cu 20 de militari din Ministerul Apărării Naționale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea componenței Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - Evocarea personalității poetului Ioan Alexandru; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - aducerea la cunoștință a "dramei unei întregi ramuri industriale din țara noastră: industria zahărului"; relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - respingerea gestului Guvernului olandez de a finanța un proiect al cărui scop este "dezvoltarea conceptului de homosexualitate în România"; relevant paragraphes
    Vasile Vetișanu - evocarea personalității "poetului național de valoare europeană - Ioan Alexandru", pentru care propune organizarea de funeralii naționale; relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - scrisoare deschisă privind rectificarea bugetului învățământului și bugetului cercetării; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii, nr.90/1996. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind dispozitivele medicale. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind produsele cosmetice. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dan Gabriel Nichita - critică a politicilor agricole ale PDSR; relevant paragraphes
    Mihai Dorin Drecin - intervenție cu titlul "Iertăm, dar nu putem uita...!"; relevant paragraphes
    Leonida Lari Iorga - denunțarea atacurilor și șicanelor la adresa lui Ilie Ilașcu; relevant paragraphes
    Nicolae Popa - o analiză a "modului scandalos" în care FPS "a dispus" privatizarea unor societăți comerciale și punctarea câtorva soluții de rezolvare gândite de ApR; relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată: "Așa coboară școala românească.". relevant paragraphes
    Emanoil Dan Barbaresso - despre campania electorală declanșată de PDSR și afirmațiile unor membri marcanți ai acestui partid; relevant paragraphes
    Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - drept la replică; relevant paragraphes
    Petru Șerban Mihăilescu - intervenție "privind odiseea metroului bucureștean"; relevant paragraphes
  Numirea a doi membri în Consiliul Audiovizualului. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu;
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu;
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu;
 • proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov.
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Iftene Pop - câteva gânduri pentru cel ce a fost Ioan Alexandru; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 18, 19 și 21 septembrie 2000. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești" relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Lupu - combaterea "declarațiilor incitatoare la dezordine și violență" ale unor lideri sindicali și politicieni pe marginea tragicului eveniment de la TEPRO Iași; relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată: "Politica cedărilor, renunțărilor și umilințelor în numele sacrificiului istoric"; relevant paragraphes
    Gheorghe Andrei - o analiză a acțiunilor și declarațiilor democraților; relevant paragraphes
    Petre Țurlea - argumentarea istorică a unor temeri actuale legate de suveranitatea națională; relevant paragraphes
    Dumitru Pâslaru - despre "eforturile PDSR de a constitui un pol social-democrat"; relevant paragraphes
    Florea Buga - exprimarea unor puncte de vedere cu privire la "marasmul economic" în care se află țara; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație cu titlul: "Incompetența managerială cu ștaif"; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - evocare a "muncitului și neastâmpăratului rege al munților", Avram Iancu, de la a cărui moarte s-au împlinit 128 de ani; relevant paragraphes
    Alexandru Stănescu - semnalarea unor "grave erori în procesul decizional de redimensionare și relansare a industriei de apărare"; relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru - abordarea unui subiect de actualitate - alegerile; relevant paragraphes
    Gheorghe Ana (DB) - comentariu cu privire la scandalul "Case pentru generali"; relevant paragraphes
    Corneliu Ciontu - despre recentele dispute legate de complexul arheologic român din centrul Clujului; relevant paragraphes
    Kerekes Karoly - intervenție semnalând "creșterea uluitoare a inegalităților în materie de pensionare"; relevant paragraphes
  Declarație politică - Constantin Șerban Rădulescu-Zoner. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Vitcu - intervenție intitulată "Drama învățământului românesc în pragul mileniului III"; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - prezentarea unui caz care ilustrează semnificativ "haosul și incoerența care domnesc la Ministerul Justiției"; relevant paragraphes
    Dorin Vataman - consemnarea unor momente emoționante ale manifestărilor "Anului Eminescu" la Cernăuți; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.14/2000 privind înființarea Formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 11, 12 și 14 septembrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, semnat la București la 8 septembrie 1999. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești" (dezbateri procedurale; amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Aprobarea cererii de prelungire a termenului de depunere a raportului formulate de către Comisia pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații până la data de 11 noiembrie 2000. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aferent programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziționarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificație pentru consumul intern;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2000 pentru ratificarea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor din România pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg 16 noiembrie 1999 și la București 19 noiembrie 1999;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenția Internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptat la 30 noiembrie 1990;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 4, pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București la 2 septembrie 1999;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1999 pentru ratificarea contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara în valoare de 19 milioane EURO, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;
 • Legea pentru ratificarea Convenției Consulare dintre România și Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare ruble transferabile rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul URSS de colaborare la construirea de obiective și industria gazelor a URSS în anii 1984-1988 din 19 iulie 1984 și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social în valoare de 44,5 milioane de dolari, semnat la București la 13 octombrie 1999.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2000
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind completarea art.50 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (adoptarea raportului de respingere formulat de comisie). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentnru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 11-15 septembrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești". relevant paragraphes
  Hotărârea privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (discuții procedurale; amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/1998 (adoptarea raportului de respingere formulat de comisie). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al doamnei Lavinia Pavel, Circumscripția electorală nr.24, Iași. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind dispozitivele medicale. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 26-30 iunie 2000. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind publicitatea. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • proiectul de Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori (adoptat);
 • proiectul de Lege privind produsele cosmetice (adoptat);
 • proiectul de Lege privind dispozitivele medicale (adoptat);
 • proiectul de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii, nr.90/1996 (adoptat);
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut (adoptat).
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii, nr.90/1996. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind produsele cosmetice. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 july 2024, 12:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro