Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz
Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 novembre 1996 - 14 novembre 2000
speeches of:Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz
records found:991 in 68 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2000
relevant paragraphes
  Mihai Dorin - alocuțiune cu ocazia Zilei Armatei Române; omagiu Regelui Mihai, cu ocazia zilei de naștere. relevant paragraphes
  In memoriam - Radu Sabin Ulpiu-Micle, deputat PNȚCD. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - drept la replică; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior. relevant paragraphes
  Aprobarea cererii doamnei deputat Lavinia Pavel de a activa în cadrul Comisiei pentru politică externă. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, semnat la București, la 8 septembrie 1999;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septeambrie 1999;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind înființarea și funcționarea de centre culturale, semnat la Constanța la 18 aprilie 1996;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89 din 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29 din 1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate.
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 18, 19 și 21 septembrie 2000. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  In memoriam - Ioan Alexandru. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind declararea orașului Târgu Secuiesc, județul Covasna, municipiu (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu". relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului, nr.48/1992 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală cu Rezoluția 1123 (1997) a Consiliului Europei (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal (adoptat);
 • proiectul de Lege privind activitatea în metrologie (adoptat).
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală cu Rezoluția 1123 (1997) a Consiliului Europei. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Statutul funcționarului public parlamentar (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune (retrimis comisiei pentru întocmirea unui raport suplimentar). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului, nr.48/1992. relevant paragraphes
  Validarea mandatelor de deputat ale domnilor Dorin Chiriță, Circumscripția electorală nr.39 Vâlcea, Gabriela Cristea, Circumscripția electorală nr.38 Vaslui, Radu Mihai Leca, Circumscripția electorală nr.14 Constanța. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind activitatea de metrologie. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind creșterea eficienței energetice. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 12-16 iunie 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative;
 • Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate.
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului pentru Informații Externe;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstinicilor;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid de către persoane juridice.
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței nr.64/2000 de modificare a Legii nr.54/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 2000
relevant paragraphes
  Informare privind programul de lucru și ordinea de zi pentru perioada 5-9 iunie 2000. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată, cu diminuarea cuantumului pensiei. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiilor de vămuire. relevant paragraphes
  Anunțarea depunerii moțiunii inițiate de 72 de deputați. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - apel la colegii deputați pentru susținerea unui plan național de combatere a drogurilor; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind structura personalului Curții Constituționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 mai 2000. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria revoluției din decembrie. relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 14, 2000
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională a următoarelor legi:
 • Lege pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectectelor instituționale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999;
 • Lege pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilității cu privire la refugiați, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980;
 • Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-euroasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995;
 • Lege pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra în 4 decembrie 1991;
 • Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din Zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI).
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2000 (Art.25-art.31.) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1999 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO 9803.02 Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 iulie 1999, dintre Guvernul României și Comisia Europeană (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar. relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Victor Babiuc din Grupul parlamentar al P.D. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Cobstituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 25 februarie 1999;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.
relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru ziua de 27 martie și a programului de lucru în perioada 27-31 martie 2000. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul Legii educației fizice și sportului. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul RO 9803.02 Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 octombrie 1999 (procedură de urgență). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 25 februarie 1999. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru ziua de luni, 20 martie 2000, și a programului de lucru în perioada 20-24 martie 2000. relevant paragraphes
  Informare cu privire la cererea ministrului justiției pentru declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare a domnului deputat Bogdan Vițelar. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind completarea Anexei nr.2 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. relevant paragraphes
 
 • Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles în 19 iunie 1995;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitar-veterinare, nr.60/1974;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare;
 • Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.199/1998 privind dreptul absolvenților din învățământul particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenele de finalizare a studiilor la unitățile similare din învățământul de stat;
 • Lege privind dreptul absolvenților din învățământul particular superior de a susține examenele de finalizare a studiilor la instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;
 • Lege privind acordarea și unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1998 privind planificarea apărării naționale a României.
relevant paragraphes
  Aprobarea cererii Comisiei speciale pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind Sistemul național de decorații de prelungire a termenului de predare a raportului până la data de 1 septembrie 2000. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) la Asociația "Euromontana", precum și a plății cotizației anuale. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1999 pentru aprobarea scutirii de plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2000. relevant paragraphes
  Aprobarea unor cereri de participare la activitatea unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 8, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii grupurilor parlamentare ale PD privind înlocuirea secretarului Comisie comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații (Depunerea jurământului de către parlamentarul nou ales în această funcție.) relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 6, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi (aprobarea propunerii domnului senator Emil Tocaci ca punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi să fie trecute pe locurile 3 și 4); relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 29, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Karoly Kerekes - Uniunea "Vatra Românească" la 10 ani de la înființare - "totală contradicție între vorbe și fapte"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ion Honcescu - intervenție legată de modul în care primarul general al capitalei, Viorel Lis, își exercită mandatul; relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - referire la declarațiile președintelui Emil Constantinescu, "care au generat vâlvă pe scena politică românească"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bulevardul Unirii nr. 37 – „Magazinul Junior" – din patrimoniul S.C. București S.A., în domeniul privat al statului (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată cu diminuarea cuantumului pensiei (discuții procedurale; amânarea dezbaterii raportului) relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Vida Simiti - alocuțiune intitulată "Chestiunea valorii în politica românească"; relevant paragraphes
  Dezbaterea obiecției de neconstituționalitate a art. 198 din Legea privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 20 din 2 februarie 2000 (discuții procedurale); relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Romulus Ion Moucha - cererea retragerii Ordonanței Guvernului nr.3/2000; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - noi "semnale de alarmă în privința iredentismului maghiar"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dumitru Pâslaru - meditație sumbră la adresa președintelui țării; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% garanție de bună execuție pentru blocul energetic nr.1 la Centrala termoelectrică de 2x330 Mw Pucheng-R.P.Chineză. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48/1992, a audiovizualului (returnată comisiei). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - relatarea unui eveniment aniversar: un deceniu de existență al "Vetrei Românești"; relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari SUA destinat finanțării proiectului " Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    George Dragu - intervenție intitulată "Copierea inutilului"; relevant paragraphes
    Dan Emanoil Barbaresso - comentariu politic la adresa PDSR și a liderului acestuia; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind regimul străinilor în România (amânarea votului final) relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - despre necesitatea creării unei "elite naționale" care să "asigure un viitor demn poporului român"; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Baciu - punctarea reperelor Convenției Naționale a PD, din zilele de 18 și 19 februarie 2000; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1998 privind planificarea apărării naționale a României. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 17, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 9, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și informațiilor secrete de serviciu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la:
 • proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice; proiectul de Lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
 • relevant paragraphes
    Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Informare privind demisia domnului Dan Ghibernea din calitatea de deputat. relevant paragraphes
    Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999. relevant paragraphes
    Informare cu privire la proiectele de lege și inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
    Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalității internaționale, semnată la București la 7 iunie 1995. relevant paragraphes
    Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Aprobarea ordinii de zi pentru perioada 7-10 februarie 2000. relevant paragraphes
    Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului "Managementul conservării biodiversității", în valoare de 5,5 milioane dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999. relevant paragraphes
    Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METROREX S.A (fosta Regie Autonomă de Exploatarea a Metroului București - METROREX.) privind finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București, semnat la Luxembourg și București la 8 și, respectiv, 9 iunie 1999. relevant paragraphes
    Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român. relevant paragraphes
    Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998. relevant paragraphes
    Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998. relevant paragraphes

  Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 23 juillet 2024, 2:01
  Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
  E-mail: webmaster@cdep.ro