Viorel Ștefan
Viorel Ștefan
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Viorel Ștefan
records found:502 in 94 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2004 10m42s
relevant paragraphes
  Prezentarea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003 și concluziile raportului comun al comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comun al comisiilor pentru buget și al comisiilor economice ale celor două Camere ale Parlamentului privind raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003. relevant paragraphes
  Numirea domnului deputat Tudor Baltă ca membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale "Rafo" - S.A. Onești. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2004 privind modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 10, 2004 05m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of November 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile publice ale sectorului sanitar. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of November 8, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of October 25, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Convenției între România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa, la 8 aprilie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 23 octombrie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 6 noiembrie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea prim-ministrului României și a Băncii Naționale a României, din 22 iunie 2004, și Decizia Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional, din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006, precum și a Memorandumului tehnic de înțelegere. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of October 7, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brasov. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București, la 6 mai 2004, și la Paris, la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris, la 17 august 2001 și la București, la 20 august 2001. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București, la 26 mai 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind completarea art.21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 7 februarie 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții (retrimiterea la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității, nr.82/1991. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) lit. c) al art.285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea alin.1 lit. i) al art. 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de înțelegere între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2,0 milioane dolari SUA, pentru pregătirea proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", care urmează să fie finanțat printr-un împrumut în valoare de 80,0 milioane dolari SUA, semnată la București, la 30 iunie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile naționale. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of August 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2004 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București, la 2 decembrie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituția prefectului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (reexaminare). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art4 alin.(72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind denominarea monedei naționale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of June 8, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999 relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind piața de capital relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of May 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii datoriei publice relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of May 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 9 décembre 2022, 3:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro