Ovidiu Cameliu Petrescu
Ovidiu Cameliu Petrescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Ovidiu Cameliu Petrescu
records found:5186 in 106 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2004 26m47s
relevant paragraphes
  Numirea domnului deputat Tudor Baltă ca membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2004 24m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple cu tema "NU, subordonării media de către Guvernul Năstase; DA, libertății de exprimare" (respingerea moțiunii). relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 18, 2004 26m22s
relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 2004 26m50s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 2004 05m04s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Legii Codului penal. relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 26, 2004 12m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949 relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.491 din 11 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de detectiv particular (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum și a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice și Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Beștepe, prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislativă pentru modificarea a Legii nr.111/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, județul Covasna (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul acordării burselor private (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Rădești, județul Galați (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea unor burse excepționale destinate elevilor performanți din mediul rural (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.19 alin.(2) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii datoriei publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoare adăugată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Arcuș, prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea 92/1992 pentru organizarea judecătorească (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr.310/2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei ALMA, județul Sibiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populației pentru apărare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea destinației cotei de 1% din impozitul pe venitul anual global aflată la dispoziția contribuabililor persoane fizice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizarea și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2003 privind reglementarea garanților de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog-Ucraina;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București la 12 mai 2003;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București la 12 mai 2003.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2003
relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
    Iulian Mincu relevant paragraphes
    Anca Boagiu relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
    Mihaela Muraru Mândrea relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2003 13m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind circulația pe drumurile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind clasificarea societăților naționale și a regiilor și pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducătorilor acestora (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Gepiu din județul Bihor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 180 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.295/15.05.2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă și aprobată prin Legea 412/2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea sanitară-veterinară nr.60/1974 cu modificările și completările ulterioare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru prevenirea și sancționarea utilizării abuzive a termenilor cu conotație națională sau statală, a însemnelor României, a oricăror semne și embleme ale instituțiilor statului, precum și a denumirilor autorităților centrale, locale și a instituțiilor publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea O.U.G. nr. 47/2002 privind modificarea și completare Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995 (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2003
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ludovic Mardari relevant paragraphes
    Borbely Laszlo relevant paragraphes
    Dumitru Bentu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Lia Olguța Vasilescu relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ion Bozgă relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
    Emil Crișan relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dumitru Bentu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Paul Magheru relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
    Ștefan Pășcuț relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Petre Posea relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ion Mocioi relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 20, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia - Herțegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare între Ministerul de Interne din România și Șeful Misiunii/Comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia - Herțegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (amânarea votului final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite (amânarea votului final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2003
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările și întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Iulian Mincu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Petre Posea relevant paragraphes
    Ion Mocioi relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările și întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Maria Lazăr relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Iulian Mincu relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările și întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Florin Iordache relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările și întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ludovic Mardari relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington, prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol și scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții "Deponeu Ecologic Zonal, județul Timiș";
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la București la 20 februarie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la București la 28 iunie 2002;
 • Legea pentru modificarea alineatului 1 al articolului 2 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război.
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (retrimis comisiei). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Anghel Stanciu relevant paragraphes
    Iulian Mincu relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea minorilor care desfășoară activități producătoare de venituri pe care nu au dreptul legal de a le gestiona (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A. Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ludovic Mardari relevant paragraphes
    Ioan Miclea relevant paragraphes
    Paul Magheru relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea și utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și al Oficiilor pentru protecția consumatorilor județene, respectiv al municipiului București (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind conferirea decorațiilor cu însemne de război (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ion Mocioi relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două camere la:
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind interdicția pentru managerii, salariații cu funcții decizionale și soții acestora, precum și pentru rudele lor până la gradul III din instituțiile de stat, regii și societăți comerciale unde statul român este acționar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau complementar activităților desfășurate ca angajat de stat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind controlul psihologic și psihiatric asupra candidaților la funcțiile de demnitari publici (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Victor Babiuc relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind conflictul de interese în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și de interes public (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România și Propunerea legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică Super-schi în Carpați (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Borbely Laszlo relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington și plata cotizației de membru (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Florin Iordache relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art.15 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Capu-Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei, județul Suceava (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Paul Șnaider relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 11 din Legea care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Eugen Lucian Pleșa relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura de Reabilitarea și modificarea sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, în România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of August 27, 2003
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. (restituit comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziții din Codul de procedură penală. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2003 privind modificarea unor dispoziții din Codul de procedură penală.
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2003
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Miclea - declarație politică intitulată "Ungaria Mare - un paradis pierdut"; relevant paragraphes
    Gheorghe Firczak - despre Congresul mondial al rutenilor; relevant paragraphes
    Costache Mircea - exemplificarea unei "scamatorii economice tipice"; relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzute de art.22 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gheorghe Dinu - declarație intitulată "opriți demolarea căii ferate"; relevant paragraphes
    Ilie Merce - intervenție cu titlul "Disidenții de operetă"; relevant paragraphes
    Gheorghe Pribeanu - intervenție intitulată "Democrația, o nălucă între două dictaturi"; relevant paragraphes
    Kovacs Zoltan - declarație politică "Salvați satele de la dispariție"; relevant paragraphes
    Eugen Lucian Pleșa - referire la declararea averii magistraților; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - relatarea unei manifestări de "propagandă ostilă valorilor românești" la Chișinău; relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație cu titlul "Ajutorul de stat - paravanul pentru societățile cu pierderi"; relevant paragraphes
    Victor Bercăroiu - ecouri ale celei de-a XII-a ediții ale festivalului de folclor "Hora Prahoveană"; relevant paragraphes
    Emil Crișan - omagiu adus "Crăișorului munților"; relevant paragraphes
    Cristian Sorin Dumitrescu - declarație politică intitulată "Convenția asupra viitorului Europei, un succes al politicii paneuropene"; relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mircea Nicu Toader - declarație politică referitoare la "nerespectarea de către autoritățile iugoslave a prevederilor Convenției de la Belgrad privind libera navigație pe Dunăre"; relevant paragraphes
    Dumitru Chiriță - informare privind lucrările celei de-a XV-a Reuniuni a Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea Europeană - România, Bruxelles, 10-11 iunie 2003; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică intitulată "A reînviat cenzura în România!"; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - observații pe tema incompatibilității în cazul prefecților și subprefecților; relevant paragraphes
    Ion Mogoș - comentariu pe subiectul Constituției Europene; relevant paragraphes
    Alexandru Octavi Stănescu - intervenție politică pe tema reindustrializarea României; relevant paragraphes
    Raduly Robert Kalman - despre un caz clasic de "nu știe stânga ce face dreapta"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu - declarație adresată domnului ministru de interne și doamnei ministru a învățământului; relevant paragraphes
    Ion Mocioalcă - despre "proliferarea nestingherită a acțiunilor antiromânești"; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - intervenție intitulată "Liceul "Bolyai Farkas" din Târgu Mureș - victimă a unui protocol efemer"; relevant paragraphes
    Napoleon Pop - intervenție intitulată: "Poate spera Parlamentul României la o relație corectă cu Guvernul?"; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 4 (3) lit. b din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea cererii formulate de Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul național de decorații de prelungire a termenului de funcționare. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 119 și 120 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 40 alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 48 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 137 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 205 (1) lit. a) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 276 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 287 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 186 alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 30 și art. 35 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 48 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 39 alin. (1) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 264 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 235, alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 79 (8) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (149/2003) (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (150/2003) (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art. 135 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii agenți economici (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea art. 57 (5) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 41 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 216 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea art. 217 (1) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (148/2003) (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii (147/2003) (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 31 (4) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 17 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 13 alin.(2) și alin.(3) din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 69 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 123 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990, republicată (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 56 lit. d din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 59 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 10 din Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii privind Codul Muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2003
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Chibed din județul Mureș (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor; relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 18 juillet 2024, 7:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro