Ion Rațiu
Ion Rațiu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-02-2024
19-02-2024
13-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:5 février - 15 octobre 1996
speeches of:Ion Rațiu
records found:559 in 11 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 relevant paragraphes
  Constituire comisii de mediere:
 • Proiectul Legii apelor; proiectul Legii fondului cinegetic;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc;
 • Proiectul de Lege privind îmbunătățirile funciare;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții.
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaționale rutiere, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene și a Acordului între Guvernul României Si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigația maritimă comercială, semnate la Baku la data de 27 martie 1996. relevant paragraphes
  Răspunsuri ale Executivului relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea privind organizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni;
 • Legea privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal.
relevant paragraphes
  Declararea ca vacant a locului de deputat în Circumscripția electorală nr.8 Brașov ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Madaras Lazar relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983 relevant paragraphes
  Validare mandat de deputat: Mircea Man în Circumscripția electorală nr. 25 Maramureș relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria revoluției din decembrie 1989 relevant paragraphes
  Declarare loc vacant: revenire asupra demisiei domnului Ioan Dumitrescu relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 34/1994 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei în domeniul transporturilor internaționale rutiere, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind serviciile aeriene, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind navigația maritimă comercială, semnate la Tbilisi la data de 26 martie 1996. relevant paragraphes
  Ordinea de zi - modificare relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează relevant paragraphes
  Informare despre inițiativele legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților:
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze, în domeniul transportului rutier internațional de persoane și de mărfuri și Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind transporturile maritime, semnate la Beirut, la data de 28 iunie 1995;
 • Proiectul de Lege privind contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1993.
relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 1996
relevant paragraphes
  Răspunsuri ale Executivului. relevant paragraphes
  Interpelări relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1996
relevant paragraphes
  Reluare dezbateri referitoare la program de lucru și ordine de zi relevant paragraphes
  Adoptare: Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg, la 21 martie 1983 relevant paragraphes
  Răspunsuri ale Executivului relevant paragraphes
  Adoptare: Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaționale rutiere și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan, la data de 25 martie 1996. relevant paragraphes
  Dezbateri referitoare la program de lucru și ordine de zi relevant paragraphes
  Dezbateri: Lege pentru salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal. relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:1) Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul European privind marile linii internaționale de cale ferată, încheiat la Geneva, la 31 mai 1985;2) Proiectul de Lege privind aderarea României la Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, Republica Polonia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru stabilirea cooperării în domeniul educației și formării în cadrul programului de schimburi pentru studii universitare din Europa Centrală, semnat la Budapesta, la 8 decembrie 1993;3) Proiectul de Lege pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.39 din 1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.134 din 1994;4) Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi, la 8 iulie 1995. relevant paragraphes
  Cuvântul domnului Robert Gabriel Mugabe, președintele Republicii Zimbabwe relevant paragraphes
  Interpelări adresate Guvernului relevant paragraphes
  Solicitarea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de a fi sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Adoptare: proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiană referitoare la adopția minorilor relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 5, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: Hotărâre privind Apelul adresat de Parlamentul României parlamentelor statlor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord - reluare relevant paragraphes
  Dezbatere: Hotărârea privind Apelul adresat de Parlamentul României parlamentelor statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1996
relevant paragraphes
  Instituirea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor la următoarele prooiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind finanțele publice
 • proiectul Legii telecomunicațiilor
 • proiectul de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlaltor categorii de personal
 • proiectul de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
relevant paragraphes
  Raportul comisiei de mediere la soluționarea divergențelor apărute în legătură cu proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Căi de comunicație. relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994.
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură.
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977.
 • Propunerea legislativă privind modificarea termenului limită pentru eliberarea cărților de alegător, stabilit prin art.92 din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1996 privind drepturile personalului a cărui activitate a fost temporar întreruptă ca urmare a limitării furnizării energiei electrice în perioada 9 - 26 februarie 1996; procedură de urgență.
 • propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989.
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei în domeniul transporturilor internaționale rutiere, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind serviciile aeriene, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind navigația maritimă comercială, semnate la Tbilisi la data de 26 martie 1996.
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaționale, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigația maritimă comercială, semnate la Baku la data de 27 martie 1996
 • proiectul de Lege privind declararea și controlul averilor demnitarilor, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere.
relevant paragraphes
  Reexaminarea unor prevederi ale Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/11 august 1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.36/1996 - amânare relevant paragraphes
  Dezbateri - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9 din 1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții. - amânare relevant paragraphes
  Supunerea spre adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1996 privind compensarea creanțelor și angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic - amânare relevant paragraphes
  Răspunsuri ale membrilor Guvernului la interpel[ri adresate de deputați. relevant paragraphes
  Interpelări adresate Guvernului relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 1996
relevant paragraphes
  Răspunsuri ale Executivului relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Teodor Vintilescu - Intervenție referitoare la patrimoniului cultural național aparținând Parlamentului României. relevant paragraphes
    Petre Naidin - Intervenție referitoare la activitatea Parlamentului relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Țurlea - Intervenție referitoare la pogromul din 1941 din Iași relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - Restructurarea ca o datorie sistematică amânată a Guvernului României relevant paragraphes
    Borbély Ladislau - declarația Grupului de lucru de integrare europeană din cadrul UDMR relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - Intervenție referitoare la un alt mod de a privi politica națională relevant paragraphes
    Silviu Simion Șomîcu - Declarație în numele Grupului parlamentar socialist referitoare la tema alegerilor. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor proiectul de lege asupra aprobării Planului de amenajare a teritoriului național, căi de comunicații relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Intervenție referitoare la rațiunea activității politico-economice. relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - Intervenție referitoare la recenta Conferință națională extraordinară a Uniunii Vatra Românească. relevant paragraphes
    Dumitru Brăneanu - Precizări referitoare la incidentul de la Sascut, județul Bacău relevant paragraphes
    Fekete Jolt Zoltan - situația discriminatorie față de elevii școlilor particulare relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 29-30 aprilie 1998 relevant paragraphes
  Dezbateri la proiectul de lege asupra aprobării Planului de amenajare a teritoriului național, căi de comunicații relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 1996
relevant paragraphes
  Răspunsuri ale membrilor Guvernului la interpelări formulate de domnii deputați relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege cu privire la protecția muncii relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 1996
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului relevant paragraphes
  Răspunsuri ale membrilor Executivului la întrebări și interpelări adresate de deputați relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 23 février 2024, 5:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro