Radu Mircea Berceanu
Radu Mircea Berceanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:5 february - 15 october 1996
speeches of:Radu Mircea Berceanu
records found:502 in 14 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 1996
relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind Statutul deputaților și senatorilor relevant paragraphes
  Dezbateri: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării relevant paragraphes
  Dezbateri: Proiectul Legii protecției civile relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind contractul colectiv de muncă relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mircea Mihai Munteanu - Rezultatul alegerilor; relevant paragraphes
  Dezbateri: Proiectul de lege privind evidența populației și cartea de identitate relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Țurlea - Situația de la Uzina mecanică Plopeni, din subordinea RADMIL; relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul Legii viei și vinului relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul Legii îmbunătățirilor funciare relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică. relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind contractul colectiv de muncă relevant paragraphes
  Reexaminarea unor prevederi ale Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizării și funcționării activității de cercetare-dezvoltare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 36 din 2 aprilie 1996. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Cornel Sturza Popovici - Problema teatrului din Oravița, cel mai vechi teatru din România; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 1996
relevant paragraphes
  Constituire Comisie de mediere: Legea privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează relevant paragraphes
  Acordul cu Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale relevant paragraphes
  Adoptare proiect de Lege privind modificarea D-L 118/1990 relevant paragraphes
  Răspunsuri ale Executivului relevant paragraphes
  Adoptare proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1996 relevant paragraphes
  Constituire Comisie de mediere la Legea privind desfășurarea în siguranță a activității nucleare. relevant paragraphes
  Informare - proiecte de lege înregistrate la Biroul permanent relevant paragraphes
  Adoptare proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție (reabilitarea căilor ferate) dintre România și BIRD relevant paragraphes
  Acordul Parțial Lărgit - Centrul European de Limbi Moderne relevant paragraphes
  Dezbateri: raport Comisie de mediere la proiectul de Lege privind pregătirea populației pentru apărare relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 3, 1996
relevant paragraphes
  Dezbaterea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 69/1991 relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 1996
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului comisiei de mediere la Legea de modificare a Legii nr. 69 relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 1996
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de memdiere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, celor care au fost reținuți în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acțiunile revoluției, precum și celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989 la luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 1996
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 1996
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/1991 - Legea administrației publice locale. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 1996
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/1991 - Legea administrației publice locale. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/1991 - Legea administrației publice locale. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 1996
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/1991 - Legea administrației publice locale. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 1996
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii semnate de 50 de deputați (Supunerea la vot. Acceptarea moțiunii.) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Sorin Lepșa - soarta pensionarilor relevant paragraphes
    Nicolae Mischie - acțiunile de la Târgu Jiu legate de Anul internațional Constantin Brâncuși. relevant paragraphes
  Informare privind instituirea comisiilor de mediere pentru:
  • proiectul de Lege cu privire la organizarea și funcționarea partidelor politice
  • proiectul de Lege privind paza bunurilor
  • proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 3 din 1992 privind instituirea timbrului olimpic
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dumitru Moinescu - criza energetică relevant paragraphes
    Corneliu Gavaliugov - situația monumentelor istorice din județul Alba relevant paragraphes
    Petre Țurlea - replică la interveția domnului Marton Arpad din 13 februarie 1998 relevant paragraphes
    Alexandru Albu - drept de replică față de interveția domnului deputat Dumitru Moinescu relevant paragraphes
    Viorel Munteanu - replică la intervențiile domnilor deputați Dumitru Moinescu și Paula Ivănescu relevant paragraphes
    Victor Ioan Pica - interveție pe marginea alegerilor din Rusia. relevant paragraphes
    Nicolae Răban - situația aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gabriel Țepelea - evocarea personalității lui Nicolae Carandino. relevant paragraphes
    Paula Ivănescu - situația familiei relevant paragraphes
    Vasile Popovici - atitudinea Federației Ruse față de țările Europei centrale, inclusiv România. relevant paragraphes
    Șerban Rădulescu-Zoner - criza energetică în județul Dâmbovița relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Barbu Pițigoi - criza energetică relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - intervenție referitoare la Transilvania relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind repunerea în drepturi a locuitorilor Munților Apuseni relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind pregătirea populației pentru apărare relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind cadastrul general și publicitatea imobiliară. relevant paragraphes
  Adoptarea programului de lucru și a ordinii de zi pentru săptămâna 19-22 februarie 1996 relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Catarig - informare privind participarea sa la întâlnirea de la Sofia privind Cartea europeană a energiei; relevant paragraphes
    Teodor Vintilescu - exprimarea tristeții pentru neputința parlamentarilor moldoveni de "a-și apăra limba strămoșească"; relevant paragraphes
    Florin Negoiță - informare privind simpozionul pe tema învățământului special și statutul cadrelor didactice, desfășurat la Brăila în zilele de 9 și 10 februarie 1995; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind paza bunurilor relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-proiectare relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Marinescu - scrisoare deschisă adresată domnului prim-ministru Nicolae Văcăroiu; relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - pledoarie în favoarea votării Ordonanței nr.25/1995, care încurajează cercetarea științifică românească; relevant paragraphes
    Romulus Joca - argumente în favoarea reluării lucrărilor la unitățile 2-5 ale Centralei Nuclearo-Electrice de la Cernavodă; relevant paragraphes
    Octavian Bot - atenționarea asupra "implicării în campania electorală a unor instituții ai căror membri nu au voie să facă politică". relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind administrarea și exploatarea monopolurilor de stat relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Corneliu Dorin Gavaliugov - prezentarea a două aspecte: situația tragică a locuitorilor județului Alba; problema învățământului superior particular; relevant paragraphes
    Barbu Pițigoi - prezentarea unui exemplu ce"ilustrează mulțimea cazurilor similare în care Executivul eludează obligațiile pe care le are față de Parlament"; relevant paragraphes
    Ion Danilescu - intervenție în favoarea dezbaterii în plenul Camerei Deputaților a unei legi referitoare la patrimoniul fostei organizații UTC; relevant paragraphes
    Gheorghe Tarna - reiterarea unor probleme cu care se confruntă agricultura; relevant paragraphes
    Petru Tănasie - anunțarea demisiei din PDSR și din Grupul parlamentar al PDSR; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind pregătirea populației pentru apărare relevant paragraphes
  Aprobarea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de lege privind Statutul și regimul refugiaților. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - despre semnificația forumului "unității și demnității românești" - Uniunea Vatra Românească", la 6 ani de la înființare; relevant paragraphes
    Sabin Ghilea - informare privind participarea sa la o sesiune pe tema protecției minorităților de către majoritate, desfășurată la Sofia în perioada 1-4 februarie 1996; relevant paragraphes
    Gheorghe Roman - atitudine față de atacurile opoziției la adresa PDSR; relevant paragraphes
    Mihail Nică - intervenție ce are ca obiect secvența "întrebări și interpelări"; relevant paragraphes
    Ladislau Borbély - formularea unor întrebări privind viața socială și economică la care trebuie să răspundă cei care și-au asumat guvernarea; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege cu privire la protecția muncii relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Arpad Francisc Márton - despre o acțiune întreprinsă de organele de ordine într-o comună din județul Covasna; relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 june 2024, 10:04
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro