Valeriu Tabără
Valeriu Tabără
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-06-2024 (joint)
25-06-2024
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Valeriu Tabără
records found:522 in 160 plenary debates
total video time:12h39m01s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 2008 04m58s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc să-și stabilească domiciliul în aceste județe (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 4, 2008 30m06s
relevant paragraphes
  Numirea unui vicepreședinte al Curții de Conturi; Numirea președintelui și a celor doi vicepreședinți ai Autorității de Audit. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2008 28m00s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi (lipsă cvorum). relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (adoptat raportul comisiei, prin care se propune adoptarea legii, cu amendamente); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2008 01m16s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2008 08m24s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unitățile zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2008 44m55s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - declarație politică: "Jaf în cercetarea agricolă românească - Dezvoltarea jafului"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind regimul juridic al administrării falezelor și plajelor Mării Negre (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se acorda în anul 2008 personalului din învățământ (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2008 03m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea asupra Propunerii legislative privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru vot final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008 19m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - scrisoare adresată domnului Dacian Cioloș, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (adoptat); relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 2008 06m41s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 17, 2008 01m26s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 58 deputați PD-L, cu tema "Neșansa învățământului românesc: guvernarea PNL și Cristian Adomniței au adus educația în pragul colapsului." (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2008 12m45s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 53 de deputați P.S.D., cu titlul "Guvernarea de dreapta, un eșec pentru educație" (adoptată). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2008 06m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr.347/2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2008 15m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra completării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - referire la câteva evenimente istorice; relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - despre "fraudarea probei de limba română" la examenul de bacalaureat; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind efectuarea recensământului general agricol din România (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2008 00m55s
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii termenului de depunere a raportului de către Comisia de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curții de Conturi. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Valeriu Tabără - declarație politică cu tema "Ludovic Orban, un ministru neinformat sau mincinos?"; written
relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2008 10m09s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - declarație politică: "Este România în pericol de foamete?"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură. (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2008 01m51s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2008 02m41s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - declarație politică intitulată "Din nou despre Ucraina"; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2008 01m40s
relevant paragraphes
  Reluarea reexaminării la cererea Președintelui României a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii (dezbateri asupra legii) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2008 06m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege Proiectului de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - declarație politică intitulată "Tratatul cu Ucraina - o greșeală politică a lui Emil Constantinescu și Adrian Severin"; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi-martiri (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru creșterea calității producției obținute pe pajiști (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2024, 21:32
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro