Carmen-Ileana Mihălcescu
Carmen-Ileana Mihălcescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Carmen-Ileana Mihălcescu
records found:46 in 27 plenary debates
total video time:0h49m28s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016 04m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 497/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase (PL-x 477/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York, la 22 aprilie 2016 (PL-x 493/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2016 02m06s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015). (adoptat) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 01m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 6/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 02m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM (2016) 128 (PHCD 40/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (PL-x 762/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016 00m56s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind achizițiile publice verzi (PL-x 463/2015) (adoptat); relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016 01m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile publice verzi (PL-x 463/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016 01m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 552/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2015 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (PL-x 607/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 513/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015 02m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004 (PL-x 540/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 (PL-x 537/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2015 00m07s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje (PL-x 566/2015) (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015 01m09s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 28/2015/13.05.2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2015 01m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 560/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2015 01m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 411/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2015 02m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil" (Pl-x 435/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2015 02m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 58/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2015 05m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic (Pl-x 336/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 28/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 127/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2015 00m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2015 01m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Pl-x 321/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 2014 00m10s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 24, 2014 01m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 395/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 6 december 2022, 2:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro