Tudor Baltă
Tudor Baltă
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Tudor Baltă
records found:58 in 20 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 18, 2004 06m04s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 și asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 și asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
  Prezentarea raportului anual 2003 al Băncii Naționale a României. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2004 02m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2004 pentru ratificarea memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii datoriei publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2004 04m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea articolului 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 15, alin. (2) din Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (amânarea votului final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum și a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea destinației cotei de 1% din impozitul pe venitul anual global aflată la dispoziția contribuabililor persoane fizice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit (amânarea votului final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Actului Adițional nr. 1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2003, precum și pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui Acord (amânarea votului final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind accelerarea fluxurilor monetare în economia națională (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 356 din 6 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzilor legale pentru obligații bănești. (Amânarea votului final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2003
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Tudor Baltă - intervenție cu tema "Educație pentru sănătatea naturii"; relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova - Drobeta - Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova - Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2003
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București la 19 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract (amânarea votului final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2003
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Tudor Baltă - intervenție intitulată "Primăvară în Europa"; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 (amânarea votului final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 22 februarie 2002 și la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la București la 1 iunie 2001 și la Bruxelles la 7 martie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Lărgirea a 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu, România, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea apei potabile și a apei uzate din orașul Brașov și localitățile învecinate situate în județul Brașov, România, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 7 iunie 2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 13 decembrie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România, semnat la București, la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 (amânarea votului final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of December 2, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța, prin reorganizarea comunei Mereni relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Tudor Baltă - despre principalele priorități ale P.S.D. pentru relansare economică, modernizare, îmbunătățirea nivelului de trai; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța (amânarea votului final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Tudor Baltă - prezentarea principalelor repere ale bugetului de stat pe anul 2003; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2002
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2001
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 118/1999 privind achizițiile publice (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (amânarea votului final). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 15 juin 2024, 23:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro