Ion Florescu
Ion Florescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Ion Florescu
records found:80 in 34 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2004 00m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Stroești, județul Argeș (amânarea votului final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2004 02m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Spulber, prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad (amânarea votului final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2004 02m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea legii 215/2001, Legea administrației publice locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2004 00m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2004 03m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (amânarea votului final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2004 00m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Pietrari, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2004 02m31s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2004 02m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reabilitarea funcțională a clădirilor de locuințe (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică (amânarea votului final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2004 01m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2004 02m28s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind dezvoltarea regională în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (amânarea votului final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2004 00m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (amânarea votului final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2004 02m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2004 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2004 01m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Cererii Președintelui României pentru reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2004 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2004 00m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Cipăieni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani și a Propunerii legislative privind înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani (amânarea votului final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2004 00m10s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Tismana, județul Gorj (amânarea votului final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2003
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 215, Legea administrației publice locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru soluționarea spațiilor de locuit ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind regimul mormintelor, cimitirelor și operelor comemorative de război și înființarea societății naționale pentru cinstirea eroilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru înființarea comunei Fruntișeni, prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru reorganizarea administrativ-teritorială a unor județe din centrul României (amânarea votului final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
   
Ion Florescu - intervenție intitulată "Aceeași piesă cu trupă primenită"; written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (amânarea votului final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2003
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 february 2023, 23:55
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro