Florin Hrițcu
Florin Hrițcu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Florin Hrițcu
records found:256 in 60 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița, dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru înființarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Răscăeți prin reorganizarea comunei Vișina, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Râul Alb prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Miroslovești, județul Iași, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric, și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă. relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 pentru administrația publică locală și respingerea raportului Comisiei pentru administrație publică și organizarea teritoriului (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență - reexaminare la solicitarea președintelui României. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 7, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege privind completarea art.20 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr. 169/1997. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind reînființarea comunei Grădina, județul Constanța. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru instituirea "Ziua NATO" în România. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/1997, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea Statutului special al funcționarului public, denumit manager public. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 1, 2004
relevant paragraphes
  Alegerea membrilor Biroului permanent ai Senatului. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege cadru privind descentralizarea. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităților administrativ-teritoriale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituția prefectului. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Gioseni, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Tamași. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componența comunei Coșbuc, în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Buciumi, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Ștefan cel Mare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Prăjești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Traian. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru înființarea comunei Odobești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Secuieni. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of June 8, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, republicată (vot final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale la proiectul de Lege privind instituția prefectului. (Votul final în ședința viitoare.) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, județul Botoșani relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea satelor Bașeu și Vatra prin reorganizarea comunei Hudești, județul Botoșani relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristinești, județul Botoșani relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of May 3, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru înființarea comunei Florica, prin reorganizarea comunei Mihăilești, județul Buzău relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Pătârlagele, județul Buzău. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind declararea satului Tălmăcel în comună, prin reorganizarea orașului Tălmaciu din județul Sibiu relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind înființarea comunei Corunca, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Livezeni; propunerii legislative pentru înființarea comunei Bixad prin reorganizarea comunei Malnaș, județul Covasna; propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Tismana, județul Gorj; propunerii legislative privind înființarea comunei Buești prin reorganizarea comunei Albești, județul Ialomița; propunerii legislative privind înființarea comunei Roșiori prin reorganizarea comunei Movilița, județul Ialomița; proiectului Legii pentru înființarea comunei Hârtop, prin reorganizarea comunei Preutești, județul Suceava; proiectului Legii pentru înființarea comunei Săbăreni prin reorganizarea comunei Joița, județul Giurgiu; proiectului Legii pentru înființarea comunei Cosoba prin reorganizarea comunei Joița, județul Giurgiu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind înființarea comunei Mădăraș, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Band relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind trecerea satelor Dobricel și Dumbrăvița din componența comunei Căianu Mic în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of April 8, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgheran relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind înființarea satului Sânvăsii, prin reorganizarea comunei Gălești, județul Mureș relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind înființarea comunei Cipăeni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului Legii privind înființarea comunei Micfalău prin reorganizarea comunei Malnaș, județul Covasna relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of April 5, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind acordarea unui procent de minimum 10% din construcțiile realizate prin A.N.L. angajaților din toate domeniile siguranței naționale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea art. 2,6,8 și 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru modificarea art. 9 și a art. 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of March 25, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 16 june 2024, 18:56
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro