Emilian Prichici
Emilian Prichici
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Emilian Prichici
records found:94 in 18 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Sittings of the Senate of December 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București, la 14 mai 2004. relevant paragraphes
  Alegerea reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii: Irina Zlătescu și Avram Filipaș. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii concurenței, nr.21/1996 (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități bugetare care semnalează încălcări ale legii. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii asupra proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2004 privind completarea art.209 din Codul de procedură penală (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției - reexaminare la solicitarea președintelui României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii Contenciosului Administrativ. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din legea nr. 370/2004 pentru alegerea președintelui României (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată prin Legea nr. 261/2002, republicată. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență - reexaminare la solicitarea președintelui României. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență - reexaminare la solicitarea președintelui României. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind asociațiile pensionarilor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind restituirea sumei depuse prin unitățile CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (restituirea la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru întocmirea unui raport comun și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci pentru aviz). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 13, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind statutul aleșilor locali. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, în vederea formulării de amendamente pentru o lege-cadru (retrimiterea la comisie - la solicitarea Grupului parlamentar UDMR). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga, la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind darea unui teren în folosință gratuită a Ambasadei Franței la București. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg, la 15 mai 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York, la 31 octombrie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg, la 8 noiembrie 2001. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of August 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale și retrimiterea la Comisia juridica, de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind obligativitatea statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind marca temporală. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind executarea pedepselor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, respectiv a anexei la Ordonanța de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii privind statutul magistraților (reexaminare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind trecerea unor construcții și a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA și vânzarea acestora de către Regia Naționale a Pădurilor -ROMSILVA relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.10/2001. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă (aprobarea propunerii de retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru întocmirea raportului pe fond) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii privind organizarea judiciară (reexaminare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (reexaminare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of June 8, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii Codului penal relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003 relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la București la 3 decembrie 2003 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 12 noiembrie 2003 relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of August 27, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituției României relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of February 28, 2002
relevant paragraphes
  Ședința solemnă pentru depunerea de către senatori a jurământului de credință față de țară și popor relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 17 avril 2024, 6:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro