Vasile Horga
Vasile Horga
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
23-04-2024 (joint)
23-04-2024
22-04-2024 (joint)
22-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Vasile Horga
records found:157 in 67 plenary debates
total video time:3h44m19s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016 04m41s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Horga - declarație politică referitoare la oportunitatea reducerii unor taxe; relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2016 07m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 473/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Horga - declarație politică cu titlul "Dor de România Mare"; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2016 02m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (Pl-x 21/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016 02m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Controlul Financiar (Pl-x 261/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016 (PL-x 305/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2016 02m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 (PL-x 268/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 05m22s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind impozitul specific unor activități (PL-x 26/2016) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 269/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016 05m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne COM(2016)26 (PH CD 57/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Pachetul antievaziune: Pașii următori spre realizarea impozitării efective și spre creșterea transparenței fiscale în UE COM(2016)23 (PH CD 55/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24 (PH CD 56/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 03m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (PL-x 58/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2016 06m16s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 03m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2016 01m53s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 07m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 740/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (PL-x 49/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 715/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 05m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale, precum și a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea Uniunii Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 (PL-x 54/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (Pl-x 21/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 192/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 02m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 (PH CD 35/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 05m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național (PL-x 810/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2016 03m24s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Horga - declarație politică despre rolul statului român în viața cetățeanului; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2016 02m20s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2016 01m48s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 02m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 57/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2015 02m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 727/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 24 avril 2024, 16:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro