Cătălin-Marian Rădulescu
Cătălin-Marian Rădulescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Cătălin-Marian Rădulescu
records found:40 in 20 plenary debates
total video time:0h56m53s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016 01m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile (Pl-x 413/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2016 05m03s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Cătălin-Marian Rădulescu relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016 05m08s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cătălin-Marian Rădulescu - declarație politică cu titlul "Aceeași piesă"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind denunțarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terților pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 (PL-x 309/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2016 04m07s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Cătălin-Marian Rădulescu relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 03m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Inițiativa europeană în domeniul cloud computing-ului Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa COM(2016) 178 (PHCD 69/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Platforme online și piața unică digitală Oportunități și provocări pentru Europa COM(2016) 288 (PHCD 71/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene Valorificarea deplină a pieței unice digitale COM (2016) 180 (PHCD 70/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 278/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 02m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 192/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016 01m08s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților (PH CD 36/2016) (vot secret cu buletine, adoptat); relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016 07m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje COM (2015) 596 (PH CD 29/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile COM(2015) 595 (PH CD 28/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor COM (2015) 594 (PH CD 27/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România (PL-x 841/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 (PH CD 30/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice COM(2015) 593 (PH CD 26/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2016 02m37s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Cristian Rizea (PHCD 13/2016); (Vot secret cu bile - adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Cristian Rizea (PHCD 14/2016). (Vot secret cu bile - respins) relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2015 02m16s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 (PL-x 876/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2015 02m11s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Cătălin-Marian Rădulescu relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu COM (2015) 337 (PH CD 96/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2015 02m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 111/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a unui deputat. (PH CD 43/2015) (vot secret cu bile, nu întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2015 05m03s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii și arestării preventive a unui deputat (PHCD 28/2015). (Vot secret cu bile.) (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii pentru 2015, COM 902 (2014), împreună cu documentele asociate la aceasta (PH CD 26 /2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2015 02m45s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 109 deputați, intitulată "Fondurile europene în guvernarea PSD - între Făt-Frumos și fata morgana". (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea solicitării nr. 339/C/2015 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la formularea cererii de urmărire penală împotriva domnului deputat Borbély László, fost ministru al mediului și pădurilor, pentru faptele care fac obiectul dosarului nr.25/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Oradea. Prezentarea raportului Comisiei juridice privind solicitarea. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind cererea de urmărire penală a domnului Borbély László, fost ministru al mediului și pădurilor, membru al Camerei Deputaților. (vot secret cu bile, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2015 02m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (PL-x 474/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2015 01m36s
relevant paragraphes
  Prezentarea cererii nr.14075/16.02.2015 a ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, formulată în dosarul nr.50/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție.
Prezentarea raportului Comisiei juridice privind cererea.
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea. (PHCD 16/2015).
relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2013
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Cătălin-Marian Rădulescu - declarație politică: "Eu votez omul!"; written
relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2012 00m33s
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați, în ședință solemnă. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 13:41
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro