Petre Daea
Petre Daea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Petre Daea
records found:40 in 30 plenary debates
total video time:1h11m56s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016 01m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM(2016) 378 (PH CD 84/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 02m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 142/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016 00m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 571/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 02m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă (Pl-x 746/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2016 03m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 472/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2016 01m49s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (PL-x 412/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016 03m10s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare (PL-x 802/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 202/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 03m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 660/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului (Pl-x 817/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora (PL-x 662/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015 04m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare (PL-x 499/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 405/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 6, 2015 02m45s
relevant paragraphes
  Reexaminare, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L203/2015) (retrimitere la Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015 01m49s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 473/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2015 00m35s
relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria omului politic Corneliu Vadim Tudor. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2015 02m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege - Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (PL-x 191/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2015 03m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 573/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 42/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2015 01m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 280/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2015 01m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PL-x 539/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2015 04m34s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Petre Daea - declarație politică cu titlul: "Salut, tinerețe înfrântă!"; relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2015 01m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole (Pl-x 430/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2015 01m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 469/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2014 01m59s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 april 2024, 13:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro