Mihai Nicolae Tănăsescu
Mihai Nicolae Tănăsescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-02-2024
26-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Mihai Nicolae Tănăsescu
records found:241 in 89 plenary debates
total video time:5h29m17s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 23, 2007 02m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 2007 12m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 și la București la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de Finanțare între România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A, Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea dispozițiilor Capitolului III 1 din Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 și la București la 28 decembrie 2006 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2007 05m15s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (aprobarea prelungirii termenului constituțional de la 45 la 60 de zile). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni - CEC - în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2007 01m03s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 17, 2007 01m47s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2006 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (retrimis comisiei).) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (retrimis comisiei).) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2007 01m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2007 03m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea unor Convenții și Acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007 01m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informației (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2007 03m16s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 19, 2007 01m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind Contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2006 03m28s
relevant paragraphes
  Prezentarea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 2006 03m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 12, 2006 03m15s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2007 (anexa 3/26, amendamentul de la poziția 332 - Anexa 7, amendamentul de la poziția 585) relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 5, 2006 00m30s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2007 (anexa nr. 3/21, poziția 147 - anexa nr. 3/21, poziția 215). relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 28, 2006 00m14s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007. (art. 14-27; anexa 3; anexele nr.3/01-3/18). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2006 04m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii; Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile comerciale din industria berii (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006 (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 21, 2006 04m34s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2007 (art. 2 - art. 8 alin. 1 și 2) relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 20, 2006 01m55s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 (Titlul - Art.2. alin.6). relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2006 23m47s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului pe anul 2005 al Băncii Naționale a României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 și a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006. relevant paragraphes
  Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 și Proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 (dezbateri generale). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2006 01m46s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (retrimisă comisiei). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 27 février 2024, 18:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro