Vasile Mocanu
Vasile Mocanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Vasile Mocanu
records found:51 in 24 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha. producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha. inclusiv. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii muntelui relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedați de inventarul agricol și de terenuri agricole și forestiere, în perioada 1945-1989 relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (votul final într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of April 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Protocolului Adițional dintre România și Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerțului cu anumite specii de pești și produse din pește, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of April 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1996 - Codul silvic relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind accelerarea judecăților în materia restituirilor proprietăților funciare relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of March 18, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru înființarea unor comune relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of February 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of February 16, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Vasile Mocanu relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of December 17, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of December 15, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind îmbunătățirile funciare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectat de incendii relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 150/2003 privind creditul agricol pentru producție relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of December 4, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv și a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of November 25, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of October 9, 2003
relevant paragraphes
  Aprobarea amânării propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor care au depus până la data de 1 noiembrie 1990 diferite sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni în vederea achiziționării de autoturisme Dacia - inițiatorul fiind absent relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of May 29, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pomiculturii relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 10, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 75/2002 relevant paragraphes
  Respingerea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1996 - Codul silvic și a Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of April 7, 2003
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, și retrimiterea la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și silvicultură. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of April 3, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind producerea și valorificarea legumelor de câmp relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of February 13, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 april 2024, 6:59
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro