Ioan Munteanu
Ioan Munteanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Ioan Munteanu
records found:207 in 87 plenary debates
total video time:1h33m18s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016 01m16s
relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 408/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2016 01m03s
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2016 08m08s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Și minciuna poate să ucidă!", inițiate de deputați aparținând Grupului parlamentar al PSD. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2016 03m34s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern (PL-x 734/2011/2016) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol (PL-x 312/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 675/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 01m37s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (PL-x 100/2016) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016 04m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 553/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 676/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice (Pl-x 414/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 276/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic al României (Pl-x 705/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (Pl-x 744/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2016 00m19s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă Legea antreprenorului social (Pl-x 547/2014) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 282/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016 00m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2016 02m37s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 (Pl-x 228/2016). (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 86/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016 00m46s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 00m21s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 335/2015). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (Pl-x 413/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 418/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 02m54s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi modificate. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 518/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2016 09m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Achim Irimescu - cel mai mare dezastru din agricultura românească din perioada postdecembristă", inițiate de 84 de deputați. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2016 00m01s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, domnul Dacian Julien Cioloș, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Probleme grave din sistemul de educație încă nerezolvate". relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 00m47s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă (Pl-x 746/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2016 00m33s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 620/2015). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 02m01s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.56 și art.57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 614/2015). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 869/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 01m00s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 02m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum și a produselor lactate (PL-x 672/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 620/2015). (retrimis comisie.) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (PL-x 320/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 22 juillet 2024, 1:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro