Gheorghe David
Gheorghe David
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Gheorghe David
records found:349 in 149 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Sittings of the Senate of October 21, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu -Șișesti" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. (L429/2007/2008) (Reexaminare la solicitarea Presedintelui României) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez. (L342/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 15, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L582/2008) (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, pentru raport suplimentar) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (L561/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (L408/2008) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 13, 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca temă Parcul Botanic din Timișoara; relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 7, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic (L384/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (L421/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare (L545/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (L426/2008) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 6, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industria alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole (L376/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 pentru desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (L404/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (L371/2008) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 30, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L435/2008) relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (L352/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 6 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural (L397/2008) (retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 29, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Viorica Georgeta Pompilia Moisuc (PRM) - declarație politică având ca temă dezastrul instituției doctoratului în România; relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică cu titlul "Bani cheltuiți fără eficiență în sănătate, și nu numai, exemplul Timișoara" relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 22, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară (L237/2008) (retrimitere pentru raport suplimentar la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 16, 2008
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea moțiunii simple cu tema "Promisiuni și minciuni = «sprijinul» acordat agricultorilor de Guvernul Tăriceanu" relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 10, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (L337/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of September 8, 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Pe când investiții și în susținerea calității învățământului?"; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of June 30, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 273 din 21.06.2004 privind regimul juridic al adopției, cu modificările și completările ulterioare (L323/2008) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of June 25, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului (L289/2008) (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb (L325/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (L327/2008) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 23, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică cu titlul "Un nou bac, aceleași probleme"; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003 (L296/2008) (retrimitere la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 18, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (L225/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (L317/2008) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of June 3, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură (L223/2008) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of May 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (L282/2008) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of May 19, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (L191/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (L180/2008) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Sticlarii din Tomești își cer în continuare drepturile"; relevant paragraphes
    Aurel Ardelean (PRM) - declarație politică având ca temă construirea Canalului Bâstroe; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of May 12, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of May 5, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L462/2007) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 30 janvier 2023, 23:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro