Mario-Ovidiu Oprea
Mario-Ovidiu Oprea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Mario-Ovidiu Oprea
records found:115 in 77 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Senate of October 15, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România (L543/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu (L455/2008) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (L447/2008) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 13, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi, pentru rediscutare, a Proiectului de hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2009 relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of September 30, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (L366/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe (L396/2008) (votul pe raport se va da în ședința de luni, 6 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural (L397/2008) (retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (L365/2008) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L542/2008) (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of September 24, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier și a modului în care s-au respectat contractele dintre statul român și marile societăți comerciale privatizate, cu referire la angajamentele de protecție a mediului relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 17, 2008
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor care au depus până la data de 1 noiembrie 1990 diferite sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni în vederea achiziționării de autoturisme "Dacia" (L170/2003) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of August 26, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de hotărâre asupra cererilor de urmărire penală a domnilor senatori Paul Păcuraru și Ioan Codruț Șereș. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of June 18, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (L317/2008) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 19, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună-martir (L132/2008) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of April 9, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind construirea de cămine studențești (retrimiterea la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului). (L931/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 14 aprilie a.c.) (L162/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind construirea unor teatre de vară. (L957/2007) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of April 8, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L936/2007) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of March 17, 2008
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind declararea de utilitate publică a terenurilor, proprietate a domnului Costică Constanda, situate în București, zona "Parcul Bordei" (L787/2007) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of March 5, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L802/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002 (L917/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și în cele care sunt expuse la inundații (L908/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L753/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L923/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 7 alin. (9) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L896/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate (L894/2007) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of February 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of February 18, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 33 din 27/05/1994, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Mario-Ovidiu Oprea (PNL) - declarație politică având ca temă privatizarea S.C. Automobile Craiova - proiect important pentru România; relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of February 13, 2008
relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege pentru modificarea art.176 din Legea învățământului nr. 84/1995. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 18 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii domnului senator Puiu Hașotti de a se introduce pe ordinea de zi, la punctul 10, Proiectul de lege privind privatizarea S.C. "Automobile" Craiova. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of December 17, 2007
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Mario-Ovidiu Oprea (PNL) - declarație politică având ca subiect atacurile Președintelui României la adresa premierului, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Asociației Pro-Democrația; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of December 12, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 13/12/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227 din 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind gruparea europeană de cooperare teritorială. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of December 4, 2007
relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru modificarea art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995 (aprobarea retrimiterii la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of December 3, 2007
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Mario Ovidiu Oprea (P.N.L.) - declarație politică având ca subiect afirmația făcută de președintele Traian Băsescu cu ocazia vizitei în Spania; relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of November 14, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 noiembrie a.c.) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 28 janvier 2023, 18:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro