Corneliu Pascu
Corneliu Pascu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Corneliu Pascu
records found:341 in 106 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Senate of October 28, 2008
relevant paragraphes
  Alegerea președintelui Senatului. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 21, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez. (L342/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu -Șișesti" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. (L429/2007/2008) (Reexaminare la solicitarea Presedintelui României) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 13, 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Rotaru (PSD) - declarație politică având ca titlu "Perdelele forestiere de protecție - o necesitate stringentă"; relevant paragraphes
    Aurel Ardelean (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca subiect lucrarea "Sănătatea - un criteriu de eligibilitate a decidenților"; relevant paragraphes
    Mircea Gheorghe Mereuță (PNL) - declarație politică având ca temă zonele montane din România și din Europa; relevant paragraphes
    Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: lipsa banilor necesari pentru creșterile salariale ale profesorilor; salariile mari ale președinților unor agenții; declarațiile nefondate ale europarlamentarului László Tökés făcute la Bruxelles; lipsa de interes a europarlamentarilor români în timpul dezbaterilor din Consiliul Europei; relevant paragraphes
    Verginia Vedinaș (PRM) - declarație politică având ca subiect modul în care cetățenii români ce ocupă funcții și demnități importante în statul român își exercită drepturile și libertățile fundamentale; relevant paragraphes
    Ioan Chelaru (PSD) - declarație politică având ca titlu "O versiune aproape modernă a poveștii lui Iuda"; relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca temă Parcul Botanic din Timișoara; relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar (PRM) - declarație politică având ca temă Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of September 17, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free (L303/2008) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 16, 2008
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea moțiunii simple cu tema "Promisiuni și minciuni = «sprijinul» acordat agricultorilor de Guvernul Tăriceanu" relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 10, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. (Reexaminare la solicitarea Președintelui României) (872/2007/2008) (Votul pe raport se va da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of August 26, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de hotărâre asupra cererilor de urmărire penală a domnilor senatori Paul Păcuraru și Ioan Codruț Șereș. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of June 30, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind unitățile zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007 (L334/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare (L358/2008) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of June 4, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (L318/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (L261/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 46 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 (L233/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci (L230/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 15 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (L227/2008) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of May 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (L726/2008) (reexaminare la solicitarea Președintelui României) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind pescuitul și acvacultura (L213/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (L282/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură (L219/2008) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of May 19, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (L191/2008) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of May 12, 2008
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale UE (L78/2008) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of March 17, 2008
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice (dezbaterile vor continua în ședința de miercuri, 19 martie a.c.) (L858/2007) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of March 10, 2008
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative privind trecerea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila (L790/2007) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of March 5, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură (L28/2008) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of February 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (votul final se va da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov în scopul construirii unui campus universitar. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of February 18, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 18, 2007 02m33s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 (dezbateri generale, art.1-anexa 3/24). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of December 17, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007. relevant paragraphes
  Discuții procedurale privind schimbarea denumirii Grupului parlamentar al Partidului Democrat în Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, (PD-L). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of December 4, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (aprobarea retrimiterii la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind completarea anexei nr. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 9 december 2022, 5:04
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro