Aurel Gabriel Simionescu
Aurel Gabriel Simionescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-05-2024 (joint)
14-05-2024
13-05-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Aurel Gabriel Simionescu
records found:381 in 143 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Sittings of the Senate of May 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (L508/2007) (votul final se va da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) (L193/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 393 din 28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali (L194/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (L183/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 3 iunie a.c.) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of May 19, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (L180/2008) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of May 13, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale (L204/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 3 din 22.02.2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 (L129/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 19 mai a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari (L209/2008) (votul final se va da în ședința de luni, 19 mai a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României (L267/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 19 mai a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale (L207/2008) (votul final se va da în ședința de luni, 19 mai a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului - Cioclovina - Căpâlna" (L211/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 (L208/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local (L135/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (L140/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 19 mai a.c.) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of May 12, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (L58/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale (L178/2008) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 71 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, Legea protecției mediului, cu modificările și completările ulterioare (L862/2007) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of May 6, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 35 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 (L49/2008) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of April 15, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind completarea și modificarea OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea nr. 280/2003. (L106/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. (L119/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind gestionarea populației canine. (L48/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995. (votul final se va da în ședința de luni, 21 aprilie a.c.) (L941/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici. (L38/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 aprilie a.c.) (L924/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România". (L9/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 aprilie a.c.) (L109/2008) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of April 14, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții "Palatul Parlamentului". (L7/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate. (L6/2008) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of April 7, 2008
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit raspunsuri răspuns: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu - de la doamna Pasztor Gabriella, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea articolului 71 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare. (aprobarea prelungirii termenului de dezbatere de la 45 la 60 de zile; aprobarea retrimiterii la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) (L862/2007) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of March 19, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București (L. 31/2008) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of March 17, 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
   
Aurel Gabriel Simionescu (PSD) - declarație politică având ca temă procesul de descentralizare a administrației publice din România (declarație politică neprezentată în plen); written
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of March 10, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative privind trecerea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila (L790/2007) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of March 3, 2008
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu - de la doamna Zvetlana Preoteasa, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu (PSD) - declarație politică având ca temă fluviul Dunărea și valorificarea potențialului turistic al acestuia; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of February 27, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. (L870/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 62 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. (L882/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu. (L860/2007) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of February 26, 2008
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea Moțiunii simple cu tema "Stop degradării nivelului de trai! Stop iresponsabilității din sectorul energetic!", semnată de 41 de senatori ai Grupurilor parlamentare ale PSD și PC. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of February 25, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu - de la domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct în Ministerul Internelor și Reformei Administrative. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of February 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. (votul final se va da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 71 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședință în municipiul Pitești, în Argeș Muscel. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Lălești, județul Vaslui, prin reorganizarea comunei Puiești. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Lompirt, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Osoi, județul Iași, prin reorganizarea comunei Comarna. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind înființarea comunei Sâmpetru German, județul Arad. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of February 18, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of February 13, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of February 11, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Aurel Gabriel Simionescu relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. (reluarea votului pe raport și a votului final.) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of December 4, 2007
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (aprobarea retrimiterii la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 decembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Pesac, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Periam relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 decembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 decembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar" relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 19 mai 2024, 1:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro