Marian Avram
Marian Avram
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-06-2024
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Marian Avram
records found:48 in 39 plenary debates
total video time:1h00m01s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2012 03m34s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple "Dăunătorii USL distrug agricultura", inițiată de 59 deputați ai Grupului parlamentar al PDL. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2012 01m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 329/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2012 00m13s
relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Marian Avram din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal și activarea ca parlamentar independent. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2011 00m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" (PL-x 156/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2011 00m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 243/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2011 02m11s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (PL-x 652/2008/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2011 02m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (PL-x 88/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2011 00m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, a unor suprafețe de teren (PL-x 91/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2011 01m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene (PL-x 163/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2011 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Secuieni, județul Neamț și în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni (Pl-x 384/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2011 01m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2011 privind finanțarea unor activități de îmbunătățiri funciare (PL-x 197/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2011 00m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 155/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011 00m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere (PL-x 853/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2011 04m10s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (PL-x 85/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 539/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2011 00m49s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură. (PL-x 29/2011) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2011
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Marian Avram - intervenție intitulată "Cine-și dorește haos în identificarea animalelor, în trasabilitatea produselor de origine, plăți către proprietarii de animale prin APIA, eradicarea bolilor la animale?"; written
relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2011 00m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării (PL-x 640/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2011 01m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea Titlului XI - "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 224/2010) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 21, 2010 00m49s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010 01m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice. (PL-x 232/2010) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 18 juin 2024, 8:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro