Dumitru Oprea
Dumitru Oprea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-05-2024
27-05-2024
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Dumitru Oprea
records found:202 in 66 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 6, 2012 00m20s
relevant paragraphes
  Respingerea propunerii de a fi prezentat integral avizul consultativ al Curții Constituționale privind propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României. relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 27, 2012 06m06s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură intitulate "Opriți Guvernul șantajabil. Așa nu, niciodată !", inițiată de 116 senatori și deputați. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2011 01m45s
relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012. (votul final se va da în ședința de joi, 15 decembrie a.c.) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of January 14, 2010
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009. (L1/2010) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of January 6, 2010
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (L710/2009) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of December 16, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice reținute în mod abuziv la Arhivele Statului (L217/2001); (propunerea legislativă se va transmite Camerei Deputaților, conform art. 155 alin. (1) din Constituție) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of December 14, 2009
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (L534/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică intitulată "Mitul fraudării alegerilor - o scuză pentru luptele din PSD"; relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of December 9, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 (L388/2009) relevant paragraphes
  Intervenție pe probleme organizatorice a domnul senator Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al Românei nr. 300 din 7 mai 2009 (L408/2009) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of December 8, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Proiectului de lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L372/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Reconcilierea românilor - o prioritate după alegeri"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L413/2009) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of November 25, 2009
relevant paragraphes
  Intervenție pe probleme organizatorice a domnului senator Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L409/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 2 al Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002 (L399/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate (L348/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat (L377/2009) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of November 24, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică intitulată "Obsesiile etatiste ale domnului Geoană"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of November 11, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L327/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor (L519/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (L475/2009); (votul pe raport și votul final se vor relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of November 9, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterii Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (L135/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică cu titlul "Lăsați cota unică de impozitare în afara campaniei!"; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of November 3, 2009
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (L346/2009); (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional la Washington la data de 28 aprilie 2008 și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional la Washington la data de 5 mai 2008 (L512/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 69 din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal (L457/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public (L365/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L528/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (L362/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate (L348/2009); (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (L376/2009) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of November 2, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (L269/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Despre spaimele celor care se simt «prefraudați»"; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of October 28, 2009
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L372/2009); Dezbateri asupra Propunerii legislative privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L413/2009); (retrimitere la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. a) și e) din Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare (L482/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor (L519/2009; retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of October 27, 2009
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea Proiectului de lege - Legea Poliției Locale (L235/2009) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of October 26, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Câte enormități pot promite doritorii de Cotroceni?"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of October 20, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (L250/2009) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of October 19, 2009
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (L490/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Putem găsi 100 de premieri. Cine se mai gândește însă la criză?"; relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 28 may 2024, 20:30
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro