Vasile Nedelcu
Vasile Nedelcu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Vasile Nedelcu
records found:122 in 38 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 24, 2012 04m58s
relevant paragraphes
  Aniversarea zilei de 24 ianuarie 1859, Ziua Unirii Țării Românești cu Moldova. relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2011 06m23s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură intitulate "După 22 de ani, democrația este în pericol", inițiată de 200 de deputați și senatori, ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 20, 2011 01m23s
relevant paragraphes
  Prezentarea propunerii primului-ministru privind completarea structurii și componenței Guvernului, adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr.14/2011 privind completarea structurii și componenței Guvernului. relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 14, 2010 01m33s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 (adoptarea proiectului). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of December 14, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (L534/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
   
Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică având ca titlu "România - între criza de sistem și incertitudinea politică" (declarație politică neprezentată în plen); written
relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of December 9, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr. 303/2007 (L451/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 13 al Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (L412/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al Românei nr. 300 din 7 mai 2009 (L408/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare a art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L389/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (L405/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 (L388/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul muncii (L400/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (L459/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (L383/2009) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of December 8, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L390/2009) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of November 24, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea anexei la Legea nr. 111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (L425/2009) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of November 11, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii (L420/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (L444/2009) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of November 3, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (L442/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (L382/2009) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of October 28, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind împădurirea terenurilor degradate (L371/2009) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of October 26, 2009
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au răspuns: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu - de la domnul Marin Anton, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of October 19, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică intitulată "Premierul Boc - între extazul președintelui și agonia propriului Guvern"; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of October 12, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică având ca titlu "Alegerile prezidențiale - între patologia crizei și atacul la democrație"; relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of September 30, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă (L294/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal (L427/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (L354/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (L446/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (L343/2009); (votul se va relua) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of September 28, 2009
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor (L299/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:- relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică intitulată "S-a găsit soluția crizei: sex, droguri și referendum"; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of September 23, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (6) al art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L221/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (L193/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (L187/2009) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of September 21, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică intitulată ""Mult zgomot pentru nimic" sau "Gâlceava înțeleptului cu lumea""; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of September 7, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică intitulată "Românii - între presiunile crizei și haosul guvernării" relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of September 1, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 metri pătrați, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA a obiectivului de investiție "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2" (L256/2009) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 2 décembre 2022, 9:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro