Gheorghe Ialomițianu
Gheorghe Ialomițianu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-02-2024
19-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Gheorghe Ialomițianu
records found:164 in 63 plenary debates
total video time:3h49m38s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2012 10m19s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 59 de deputați, intitulată "Guvernul USl - «Frâna de motor» a bugetului". relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 16, 2012 03m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 387/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2012 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la București, la 16 decembrie 2011 (PL-x 289/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2012 00m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni" (PL-x 253/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2011 02m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A. (PL-x 619/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal - bugetar și a unor măsuri financiar - bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 (PL-x 652/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2011 01m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. (votul final se va da în ședința de joi, 15 decembrie a.c.) relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 13, 2011 07m59s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012; (De la art. 2 la Anexa 3/23.) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2011 00m43s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov (Pl-x 349/2011). (adoptat) relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2010 02m11s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011. (dezbateri generale, dezbaterea proiectului pe articole) relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 27, 2010 07m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii de cenzură "Moțiunea României majoritare, moțiune populară". (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2010 01m06s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar; (PL-x 103/2010) (adoptat). relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 29, 2010 02m15s
relevant paragraphes
  Numirea unui membru în Comitetul pentru finanțe publice locale relevant paragraphes
  Numirea membrilor Consiliului Fiscal relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2010 06m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2010 01m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2010 01m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate. (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2010 04m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii. (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 21, 2010 02m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 20, 2010 06m48s
relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Numirea unor membri ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007, împreună cu Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2007 (respins)
Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007, împreună cu Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2007 (adoptat).
relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2010 02m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Gheorghe Ialomițianu relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2010 02m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii privind responsabilitatea fiscal-bugetară (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 february 2024, 4:14
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro